Aglomeracija Donja Dubrava


AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA

Ukupna predvidiva vrijednost cjelokupnog projekta iznosi cca 189 milijuna kuna, a planirano financiranje je iz sljedećih izvora:

  71,74 % – bespovratna sredstva EU

  11,30 % – Državni proračun RH

  11,30 % – Hrvatske vode

5,66 % – jedinice lokalne samouprave   

Projektom aglomeracije Donja Dubrava koji će se provoditi kroz realizaciju 6 komponenti predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave. Projektom je obuhvaćeno i provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje kao i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje, upravljanje projektom i aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.

Sveukupno je predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 m3. Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 13.000 ES s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja. Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti cca. 3.600 domaćinstava.