Aglomeracija Mursko SredišćeAGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE

Ukupna predvidiva vrijednost cjelokupnog projekta iznosi cca 182 milijuna kuna, a planirano financiranje je iz sljedećih izvora:

  70,84 % – bespovratna sredstva EU

  12,64 % – Državni proračun RH

  12,64 % – Hrvatske vode

3,88 % – jedinice lokalne samouprave

Projektom aglomeracije Mursko Središće koji će se provoditi kroz realizaciju 6 komponenti predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina) te Općine Sveti Martin na Muri (Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec), Općine Selnica (Selnica – dio) i Općine Vratišinec (Vratišinec i Gornji Kraljevec). Također je predviđena rekonstrukcija sustava odvodnje na području naselja Mursko Središće.  Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će se graditi na području Murskog Središća. Projektom je obuhvaćeno i provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje, kao i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje, upravljanje projektom i aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.

Projektom je predviđena izgradnja cca. 71,4 kilometara gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija cca. 7,6 km postojećeg sustava, 37 crpnih stanica, 8 kišnih preljeva i 1 retencijski bazen volumena 180 m3. „Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 12.000 ES s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja, a na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti cca. 3.000 domaćinstava.