Akti za gradnju Aglomeracije Donja Dubrava
14.07.2017.

U nastavku objavljujemo ishođene akte za gradnju Aglomeracije Donja Dubrava:
Lokacijska dozvola UPOV D_Dubrava
Građevinska_dozvola-I_etapa Aglomeracija Donja Dubrava
Građevinska_dozvola-II. etapa Aglomeracija Donja Dubrava
Potvrda glavnog projekta-Kolektorski sustav Prelog-Donja Dubrava-Kotoriba 
Potvrda glavnog projekta Razdjelni sustav odvodnje naselja Donji Vidovec
Potvrda glavnog projekta Razdjelni sustav odvodnje naselja Donja Dubrava
Potvrda glavnog projekta Retencijsko preljevni bazen Kotoriba
Građevinska dozvola-Kanalizacija dijela naselja Kotoriba
Rješenje o produženju LD-UPOV Donja Dubrava

Ostale vijesti

Komentari nisu omogučeni.