VAŽNA OBAVIJEST potrošačima vode u naselju Kotoriba

U petak 08. studenog 2019. godine  u planiranom vremenu od 22,00 do subote 09. studenog do 06,00 sati doći će do privremenog prekida vodoopskrbe u Kotoribi, zbog radova na spajanju nove vodovodne mreže gospodarske zone „Sjeveroistok“ u Donjoj Dubravi na postojeći vodovod. Međimurske vode zahvaljuju Vam na strpljenju i razumijevanju. S poštovanjem, VODITELJ VODOOPSKRBE: Dragutin Vadlja, dipl.ing.građ.

By mvode In Uncategorized

JAVNI OGLAS (PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Gardinovec u sklopu aglomeracije Podturen.Za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Gardinovec u sklopu aglomeracije Podturen izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000017, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010 od dana 19. veljače 2019. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije. POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno

By mvode In Uncategorized

Za aglomeraciju Donja Dubrava isporučeno specijalno vozilo za TV inspekciju sustava odvodnje

U sklopu infrastrukturnog projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  aglomeracije Donja Dubrava“ Međimurske vode organizirale su svečanu primopredaju opreme i specijalnog vozila za TV inspekciju sustava odvodnje. Ugovor za  isporuku opreme i specijalnog vozila, uključujući obuku osoblja Međimurskih voda, vrijedan 1.044.400,00 HRK bez PDV-a, sufinanciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije, a nedavno su ga Međimurske vode potpisale sa tvrtkom AGRA-TRGOVINA d.o.o. iz Zagreba. Primopredaji vozila i opreme prisustvovali su iz Međimurskih voda – direktor Vladimir Topolnjak, voditeljica projekta aglomeracije Donja Dubrava Ivana Ladić, voditelj ispitivanja nepropusnosti i

By mvode In Uncategorized

Završni poziv građanima s područja aglomeracije Donja Dubrava na sklapanje ugovora za besplatno priključenje na sustav javne odvodnje

Prvi radovi na izgradnji sustava odvodnje po naseljima aglomeracije Donja Dubrava započeti će već u studenom 2019. godine. Radovi će se izvoditi u sljedećim naseljima: Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Hemuševec, Draškovec, Cirkovljan, Oporovec i Čukovec. Međimurske vode i jedinice lokalne samouprave s tog područja, dakle Grad Prelog, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec i Općina Sveta Marija, ovim putem ponovo podsjećaju građane na obvezu priključenja sukladno Zakonu o vodnim uslugama te su svi vlasnici ili korisnici nekretnina obvezni priključiti svoje

By mvode In Uncategorized