Javni oglas

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta Aglomeracija Mursko Središće.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.JAVNI OGLAS AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE - MURSKO SREDIŠĆE I PEKLENICA(PDF)

Aktivirana nova elektronička usluga od 20.9.2017.

Cijenjeni korisnici vodnih usluga, na tragu svoje vizije i misije, Međimurske vode d.o.o. Čakovec učinile su još jedan korak prema poboljšanju vodnih usluga - poboljšanju odnosa s potrošačima, fizičkim osobama.Prijavom u sustav e-Građani omogućujemo Vam pristup portalu na kojem možete za potrošna mjesta za koja ste u Međimurskim vodama d.o.o. dostavili svoj osobni identifikacijski broj (OIB), imati uvid u pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, te ispis računa za razdoblje do godinu dana unatrag. Svakog dana može se pratiti

MEĐIMURSKE VODE potpisale tri vrijedna ugovora o financiranju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Međimurske vode d.o.o. Čakovec sklopile su ovih dana tri vrijedna ugovora o financiranju u sklopu natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“. Dana 05.09.2017. u Zagrebu u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralni razvoj, gđa Matilda Copić i direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak, dipl.ing. svećano su potpisali ugovore o financiranju projekata, uz prisustvo državne tajnice Ministarstva poljoprivrede Marije Vučković,

Javni oglas

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji izgradnje odvodnog sustava Zasadbreg.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.JAVNI OGLAS ODVODNI SUSTAV ZASADBREG (PDF)

Poziv za priključenje na novoizgrađenu komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju (KANALIZACIJU)

Sa zadovoljstvom Vas izvještavamo da su Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao nositelj investicije, završile izgradnju javnog sustava odvodnje aglomeracije Novo Selo na Dravi, na području naselja Kuršanec, Šandorovec, Novo Selo na Dravi i Totovec.      Tijekom izvođenja radova svako kućanstvo obišao je predstavnik Međimurskih voda d.o.o. ili izvođača radova, a radi uvida na licu mjesta i dogovora oko smještaja priključnog kontrolnog okna na parceli vlasnika odnosno korisnika nekretnine, a nakon čega je za svakog korisnika izveden kanalizacijski priključak i priključno odnosno