MEĐIMURSKE VODE potpisale tri vrijedna ugovora o financiranju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Međimurske vode d.o.o. Čakovec sklopile su ovih dana tri vrijedna ugovora o financiranju u sklopu natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“. Dana 05.09.2017. u Zagrebu u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralni razvoj, gđa Matilda Copić i direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak, dipl.ing. svećano su potpisali ugovore o financiranju projekata, uz prisustvo državne tajnice Ministarstva poljoprivrede Marije Vučković,

Javni oglas

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji izgradnje odvodnog sustava Zasadbreg.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.JAVNI OGLAS ODVODNI SUSTAV ZASADBREG (PDF)

Poziv za priključenje na novoizgrađenu komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju (KANALIZACIJU)

Sa zadovoljstvom Vas izvještavamo da su Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao nositelj investicije, završile izgradnju javnog sustava odvodnje aglomeracije Novo Selo na Dravi, na području naselja Kuršanec, Šandorovec, Novo Selo na Dravi i Totovec.      Tijekom izvođenja radova svako kućanstvo obišao je predstavnik Međimurskih voda d.o.o. ili izvođača radova, a radi uvida na licu mjesta i dogovora oko smještaja priključnog kontrolnog okna na parceli vlasnika odnosno korisnika nekretnine, a nakon čega je za svakog korisnika izveden kanalizacijski priključak i priključno odnosno

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC. Matice hrvatske 10 objavljuju  OGLASza zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 

  1. REFERENT/ICA ZA FINANCIJE I OBRAČUN PLAĆA – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti: VSS – diplomirani ekonomist/icaRadno iskustvo: 5 godina radnog iskustva na financijsko-računovodstvenim poslovimaZnanje stranog jezika: engleski ili njemački jezik, minimalna razina B2Informatička znanja: MS OfficeVozačka dozvola: „B„  kategorijaProbni rad: 3 mjeseca Zamolbe, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, do 09.08.2017. god.

Akcijski uvjeti plaćanja izvođenja priključaka

Odlukom Nadzornog odbora uvjeti plaćanja izvođenja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje produžavaju se do 31.12.2017.:Domaćinstva ( fizičke osobe ) – prema predračunskom troškovniku a)       za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 10 % popusta b)       do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 5 % popusta c)       do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva