Održano prvo potpisivanje ugovora o priključenju objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Donja Dubrava i Donji Vidovec

20180907_131559 Dana 07.09.2018. godine s početkom u 12,00 sati u vijećnici Doma kulture Zalan u Donjoj Dubravi te u prostorijama Općine Donji Vidovec započelo je potpisivanje ugovora o priključenju objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za područje Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec. Predstavnici Međimurskih voda Čakovec pripremili su prijedloge ugovora za sve buduće korisnike javnog sustava odvodnje i pročišćavanja koji su prikupili dokumentaciju za pripremu ugovora i suglasili

Objava oglasa

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 objavljuju                                                                   OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme                                                OČITAČ VODOMJERA – 1 izvršitelj/icaUvjeti:Srednja stručna sprema – SSS, prednost vodoinstalater

Započelo sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju za Aglomeraciju Donja Dubrava

Predstavnici Međimurskih voda d.o.o. od 6.08.2018. godine, započeli su postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Donja Dubrava čija gradnja započinje potkraj ove godine.Krenulo se s naseljima Donja Dubrava i Donji Vidovec a obilazi se svako domaćinstvo. Prikupljaju se potrebni podaci i vrši izrada skice budućeg priključka za objekt. Do 24.08.2018. to je već učinjeno za petstotinjak budućih korisnika. Među prvima ugovor su već potpisali  načelnik Donje Dubrave Marijan Varga i načelnik Donjeg

JAVNI OGLAS

Temeljem članka 30. stavak 1. alineja prva i članka 32. stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ 74/2014, 69/2017) Međimurske vode d.o.o. Čakovec objavljuju sljedeći JAVNI OGLAS (PONUDU ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU) kojim se pozivaju svi vlasnici na sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja služnosti na sljedećim nekretninama.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES DA PRISTUPE, u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa, U PROSTORIJE MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10

Obavijest dobavljačima Međimurskih voda d.o.o.

Zbog dužnosti provedbe pravne stečevine Europske Unije, krajem ove godine stupa na snagu  Zakon o obveznom eRačunu u javnoj nabavi čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014., a koji obvezuje sve javne i sektorske naručitelje za zaprimanje i slanje elektroničkih računa u strukturiranom obliku od 1.12.2018. godine za sve račune koje zaprimaju od svojih dobavljača.Sukladno tom Zakonu, Međimurske vode d.o.o., kao sektorski naručitelj od 1.12.2018. godine morat će zaprimati

Obavijest poslovnim subjektima – korisnicima vodnih i drugih usluga

Međimurske vode d.o.o. su s ciljem unaprjeđenja poslovanja s poslovnim subjektima – korisnicima vodnih i drugih usluga, od 1. kolovoza 2018. godine uvele u svoje poslovanje slanje računa putem servisa Moj eRačun.Budući da svojim kupcima želimo omogućiti pravovremenu dostavu računa, ljubazno vas molimo da nam, ukoliko još niste, izrazite svoju suglasnost za zaprimanje elektroničkih računa, ta nam ju dostavite e-mail adresu na koju želite zaprimati obavijest o pristiglom elektroničkom računu.Zaprimanje elektroničkih računa putem servisa Moj eRačun je u potpunosti besplatno