Održano prvo potpisivanje ugovora o priključenju objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Sveta Marija i Donji Mihaljevec

2Dana 28.09.2018. godine s početkom u 12,00 sati u Domu kulture u Svetoj Mariji započelo je potpisivanje ugovora o priključenju objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja u sastavu Općine Sveta Marija (Sveta Marija i Donji Mihaljevec).Predstavnici Međimurskih voda Čakovec pripremili su prijedloge ugovora za sve buduće korisnike javnog sustava odvodnje i pročišćavanja koji su prikupili dokumentaciju za pripremu ugovora i suglasili se sa položajem kanalizacijskog priključka

Održano prvo potpisivanje ugovora o priključenju objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Donja Dubrava i Donji Vidovec

20180907_131559 Dana 07.09.2018. godine s početkom u 12,00 sati u vijećnici Doma kulture Zalan u Donjoj Dubravi te u prostorijama Općine Donji Vidovec započelo je potpisivanje ugovora o priključenju objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za područje Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec. Predstavnici Međimurskih voda Čakovec pripremili su prijedloge ugovora za sve buduće korisnike javnog sustava odvodnje i pročišćavanja koji su prikupili dokumentaciju za pripremu ugovora i suglasili

Svečano potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovori o sufinanciranju za infrastrukturne projekte: Aglomeracija Donja Dubrava i Aglomeracija Mursko Središće

U prostorijama Hrvatskih voda 11. listopada 2017. godine potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju 6 vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata. Riječ je o projektima Varaždin, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždinske Toplice,  Rugvica - Dugo Selo i Jastrebarsko. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te predstavnici jedinica lokalne samouprave i tvrtki u čijoj je nadležnosti vodoopskrba i odvodnja na područjima na kojima se projekti realiziraju. Svečanosti su nazočili

Akti za gradnju Aglomeracije Donja Dubrava

U nastavku objavljujemo ishođene akte za gradnju Aglomeracije Donja Dubrava:Lokacijska dozvola UPOV D_Dubrava Građevinska_dozvola-I_etapa Aglomeracija Donja Dubrava Građevinska_dozvola-II. etapa Aglomeracija Donja Dubrava Potvrda glavnog projekta-Kolektorski sustav Prelog-Donja Dubrava-Kotoriba Potvrda glavnog projekta Razdjelni sustav odvodnje naselja Donji Vidovec Potvrda glavnog projekta Razdjelni sustav odvodnje naselja Donja DubravaPotvrda glavnog projekta Retencijsko preljevni bazen KotoribaGrađevinska dozvola-Kanalizacija dijela naselja KotoribaRješenje o produženju LD-UPOV Donja Dubrava

Predstavljen Projekt aglomeracije Donja Dubrava vijećnicima Grada Preloga i općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba

U četvrtak 02. veljače 2017. godine, u Hotelu Golf u Donjem Vidovcu, je održana prezentacija projekta Aglomeracije Donja Dubrava, za vijećnike Gradskog vijeća Grada Preloga i vijećnike općinskih vijeća općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba.Nakon višegodišnjih priprema i izrade potrebne studijske, aplikacijske i projektne dokumentacije, projekt Aglomeracije je u fazi kompletiranja za prijavu za sufinanciranje izgradnje putem kohezijskog fonda EU. Predstavnici Međimurskih voda, Hrvatskih voda i konzultantske tvrtke Proning DHI d.o.o. iz Zagreba predstavili su projekt vijećnicima