JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje usluge: PRAŽNJENJE I ODVOZ KOMUNALNIH OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE (septičke i sabirne jame) NA PODRUČJU MEĐIMURJA

prema grupama kako slijedi: I. grupa - Grad Mursko Središće (naselja Hlapičina, Križovec, Peklenica i Štrukovec) II. grupa - Općina Belica (naselja Belica i Gardinovec) III. grupa - Općina Dekanovec (naselje Dekanovec) IV. grupa - Općina Domašinec (naselja Domašinec i Turčišće) V. grupa - Općina Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) VI. grupa - Općina Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec) VII. grupa - Općina Goričan (naselje Goričan) VIII. grupa - Općina Gornji Mihaljevec (naselja Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec) IX. grupa - Općina

By mvode In Uncategorized

RADOVI NA AGLOMERACIJI MURSKO SREDIŠĆE U PUNOM JEKU

Čakovec, 08. svibnja 2020.  – Unatoč situaciji uzrokovanoj pandemijom virusom Covid-19 te kratkoj obustavi krajem ožujka ove godine, radovi sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u u sklopu projekta aglomeracije Mursko Središće odvijaju se u punom jeku. Trenutno se izvode radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže na dvije lokacije u Murskom Središću, Gornjem Kraljevcu i Čestijancu, a uskoro se očekuje početak radova i u ostalim naseljima. Kako ističe voditelj projektaiz Međimurskih voda, Kristijan Vuk, u tijeku je i postupak javne nabave za izgradnju uređaja za pročišćavanje te se početak

By mvode In Uncategorized

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju – ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga.  U skladu sa člankom 43. st. 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava i cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje neovisno o tome pruža li tu uslugu javni isporučitelj vodne usluge ili koncesionar. Javni isporučitelj vodnih usluga Međimurske vode d.o.o. poslove pražnjenja i odvoza

By mvode In Uncategorized

ČETVRTA OBAVIJEST povodom provođenja mjera zaštite od korona virusa (COVID – 19)

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga da u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz pandemiju virusa COVID-19, Međimurske vode d.o.o. s danom 04.05.2020. godine (ponedjeljak) ponovno uspostavljaju rad blagajne i odnosa s korisnicima za obavljanje usluga na šalterima, u prizemlju zgrade Međimurskih voda d.o.o. Matice hrvatske 10, Čakovec u razdoblju od 7.00 do 15.00 sati. Rad sa strankama provodit će se uz strogo poštivanje preporuka i uputa HZJZ: Ulazak u zatvoreni prostor dozvoljen je za dvije osobe istodobno, uz fizičku distancu od 2 m u svim smjerovima (jedna osoba

By mvode In Uncategorized

TREĆA OBAVIJEST povodom provođenja mjera zaštite od korona virusa (COVID – 19)

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga da zbog nastupa okolnosti pandemije virusa COVID-19, Međimurske vode d.o.o. do daljnjeg neće provoditi redovno očitanje vodomjera, a sukladno mjerama prevencije širenja koronavirusa. Stoga su računi za vodne usluge za ožujak 2020. za one potrošače kojima zbog nastupa COVID-19 mjera nismo stigli izvršiti očitanje vodomjera, izdani u visini procjene stanja vodomjera temeljem prosječne potrošnje. Na svakom računu korisnicima je navedeno da li je očitano stanje ili je račun izdan temeljem procjene stanja vodomjera. Na isti način će se vodne usluge obračunavati i u narednim

By mvode In Uncategorized