Javni oglas

POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.JAVNI OGLAS

By mvode In Uncategorized

Započelo sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju za Aglomeraciju Donja Dubrava

Predstavnici Međimurskih voda d.o.o. od 6.08.2018. godine, započeli su postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Donja Dubrava čija gradnja započinje potkraj ove godine.Krenulo se s naseljima Donja Dubrava i Donji Vidovec a obilazi se svako domaćinstvo. Prikupljaju se potrebni podaci i vrši izrada skice budućeg priključka za objekt. Do 24.08.2018. to je već učinjeno za petstotinjak budućih korisnika. Među prvima ugovor su već potpisali  načelnik Donje Dubrave Marijan Varga i načelnik Donjeg

By mvode In Uncategorized

JAVNI OGLAS

Temeljem članka 30. stavak 1. alineja prva i članka 32. stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ 74/2014, 69/2017) Međimurske vode d.o.o. Čakovec objavljuju sljedeći JAVNI OGLAS (PONUDU ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU) kojim se pozivaju svi vlasnici na sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja služnosti na sljedećim nekretninama.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES DA PRISTUPE, u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa, U PROSTORIJE MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10

By mvode In Uncategorized

Obavijest dobavljačima Međimurskih voda d.o.o.

Zbog dužnosti provedbe pravne stečevine Europske Unije, krajem ove godine stupa na snagu  Zakon o obveznom eRačunu u javnoj nabavi čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014., a koji obvezuje sve javne i sektorske naručitelje za zaprimanje i slanje elektroničkih računa u strukturiranom obliku od 1.12.2018. godine za sve račune koje zaprimaju od svojih dobavljača.Sukladno tom Zakonu, Međimurske vode d.o.o., kao sektorski naručitelj od 1.12.2018. godine morat će zaprimati

By mvode In Uncategorized

Obavijest poslovnim subjektima – korisnicima vodnih i drugih usluga

Međimurske vode d.o.o. su s ciljem unaprjeđenja poslovanja s poslovnim subjektima – korisnicima vodnih i drugih usluga, od 1. kolovoza 2018. godine uvele u svoje poslovanje slanje računa putem servisa Moj eRačun.Budući da svojim kupcima želimo omogućiti pravovremenu dostavu računa, ljubazno vas molimo da nam, ukoliko još niste, izrazite svoju suglasnost za zaprimanje elektroničkih računa, ta nam ju dostavite e-mail adresu na koju želite zaprimati obavijest o pristiglom elektroničkom računu.Zaprimanje elektroničkih računa putem servisa Moj eRačun je u potpunosti besplatno

By mvode In Uncategorized