VAŽNA OBAVIJEST potrošačima vode u naselju Goričan

U ponedjeljak 13. siječnja 2020. godine u planiranom vremenu od 22,00 do utorka 14. siječnja 2020.g. do 05,00 sati doći će do privremenog prekida vodoopskrbe u Goričanu, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Međimurske vode zahvaljuju Vam na strpljenju i razumijevanju. S poštovanjem, VODITELJ VODOOPSKRBE: Dragutin Vadlja, dipl.ing.građ.

By mvode In Uncategorized

Projekte aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće podupire više od 80% mještana

ČAKOVEC, 29. studenog 2019. – Međimurci su zadovoljni standardom i kvalitetom života mjesta u kojem žive, čemu bi dali prosječnu ocjenu 3,6 (školske ocjene od 1 do 5), pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje je agencija Ipsos Puls provela u sklopu projekata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće. Istraživanje je provedeno telefonskim putem u studenom 2019. godine, a cilj mu je bio utvrditi razinu informiranosti lokalnog stanovništva o projektima sustava odvodnje u dvjema spomenutim aglomeracijama. Naime, ugovori

By mvode In Uncategorized

JAVNI OGLAS – PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeracije Mursko Središće (II. etapa) – naselje Selnica. POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina. JAVNI OGLAS (PDF)

By mvode In Uncategorized

VAŽNA OBAVIJEST potrošačima vode u naselju Kotoriba

U petak 08. studenog 2019. godine  u planiranom vremenu od 22,00 do subote 09. studenog do 06,00 sati doći će do privremenog prekida vodoopskrbe u Kotoribi, zbog radova na spajanju nove vodovodne mreže gospodarske zone „Sjeveroistok“ u Donjoj Dubravi na postojeći vodovod. Međimurske vode zahvaljuju Vam na strpljenju i razumijevanju. S poštovanjem, VODITELJ VODOOPSKRBE: Dragutin Vadlja, dipl.ing.građ.

By mvode In Uncategorized

JAVNI OGLAS (PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Gardinovec u sklopu aglomeracije Podturen.Za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Gardinovec u sklopu aglomeracije Podturen izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000017, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010 od dana 19. veljače 2019. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije. POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno

By mvode In Uncategorized