Odluka o cijeni vodnih usluga 2011 (PDF)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga (PDF)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga (PDF) – od 1.6.2017.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni 28.12.2017. (PDF)

Cijene vodnih usluga po gradovima i općinama:

Grad Čakovec
Grad Mursko Središće
Grad Prelog
Općina Belica
Općina Dekanovec
Općina Domašinec
Općina Donja Dubrava
Općina Donji Kraljevec
Općina Donji Vidovec
Općina Goričan
Općina Gornji Mihaljevec
Općina Kotoriba
Općina Mala Subotica
Općina Nedelišće
Općina Orehovica
Općina Podturen
Općina Pribislavec
Općina Selnica
Općina Strahoninec
Općina Sveta Marija
Općina Sv Juraj na Bregu
Općina Sveti Martin na Muri
Općina Šenkovec
Općina Štrigova
Općina Vratišinec