Odluka o cijeni vodnih usluga (PDF)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga (PDF)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih uslug (PDF) – od 1.6.2017.

Cijene koje vrijede od 1.6.2017.
Tablica cijena vodnih usluga (PDF)

Cijene koje vrijede do 31.12.2013.
Tablica cijena vodnih usluga (PDF) vrijedi do 31.12.2013.
Cijene koje vrijede od 01.01.2014. do 31.03.2014. godine
Tablica cijena vodnih usluga (PDF) vrijedi od 01.01.2014.
Cijene koje vrijede od 01.04.2014.
Tablica cijena vodnih usluga (PDF) vrijedi od 01.04.2014.
Tablica cijena vodnih usluga (PDF) NOVO!