Donacije i sponzorstva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za donacije_sponzorstva za 2019. godinu

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima_pročišćeni tekst

Obrazac za prijavu prijedloga projekta za 2019. godinu


Javni poziv za donacije i sponzorstva za 2018. godinu
Donacije u 2013. godini
Donacije u 2014. godini
Donacije u 2015. godini
Donacije u 2016. godini
Donacije i sponzorstva u 2017. godini
Donacije i sponzorstva u 2018. godini i Odluka o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za donacije i sponzorstva