KONTAKTIRAJTE NAS
Pronađite nas na mapi


Adresa: MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Matice hrvatske 10 40000 ČAKOVEC

Centrala: 040 373 700

E-mail: voda@medjimurske-vode.hr

Dežurna služba za prijavu kvarova (0-24 sata): Strahoninec, Kolodvorska 42 (prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu), tel. 040 370 730

Besplatni telefon: 0800 313 111

E-mail: prijava.kvarova@medjimurske-vode.hr


Radno vrijeme (Blagajna, Odnosi s korisnicima i Uprava društva): PONEDJELJAK – PETAK 07:00-15:00 sati
Subote, nedjelje, državni praznici ili blagdani su neradni.

 

UPRAVA DRUŠTVA – DIREKTOR –  Vladimir Topolnjak, dipl.ing.
T
ajnica direktora:
Alenka Koroš-Miholček, tel. 040 373 770, fax 040 373 771 e-mail: tajnica@medjimurske-vode.hr
Tehnički direktor
Dario Ban, dipl.ing., tel. 040 373 710, e-mail: dario.ban@medjimurske-vode.hr
Voditeljica Pravnih i općih poslova
Biserka Mavrin-Veinović, dipl.iur.,mag.eu.st., tel. 040 373 762, e-mail: biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
Voditelj Odnosa s korisnicima
Dejan Taradi, dipl.oec., tel. 040 373 732, e-mail: dejan.taradi@medjimurske-vode.hr
Voditelj Nabave
Željko Bedić, dipl.oec., tel. 040 373 755, e-mail: zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr
Voditelj Vodoopskrbe
Dragutin Vadlja, dipl.ing., tel. 040 370 733 , e-mail: dragutin.vadlja@medjimurske-vode.hr
Voditelj Odvodnje otpadnih voda
Nevenko Tkalčec, mr.sig., tel. 040 370 735, e-mail: nevenko.tkalcec@medjimurske-vode.hr
Voditelj Pročišćavanja otpadnih voda
Dražen Golub, ing.rač. tel. 040 364 734, e-mail: drazen.golub@medjimurske-vode.hr
Voditeljica Upravljanja projektima
Lidija Car-Peti, dipl.ing. tel. 040/373-712, e-mail:   lidija.car-peti@medjimurske-vode.hr
Voditeljica Laboratorija
mr. sc. Nada Glumac, dr.vet., tel. 040 364 733, e-mail: nada.glumac@medjimurske-vode.hr
Voditeljica Financija
Violeta Baksa, bacc. oec., tel. 040 373 737, e-mail: violeta.baksa@medjimurske-vode.hr
Voditeljica Računovodstva
Danijela Pongrac, mag.oec., tel. 040 373 736, e-mail: danijela.pongrac@medjimurske-vode.hr
Voditeljica Informatike
Nevenka Grošanić, univ.spec.oec., tel. 040 373 740, e-mail: nevenka.grosanic@medjimurske-vode.hr