Integrirani sustav kvalitete (ISK) društva Međimurske vode d.o.o.

Referentne norme za uspostavu integriranog sustava kvalitete su sljedeće međunarodne norme: 1) HRN EN ISO 9001:2009, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi, (ISO 9001) 2) HRN EN ISO 14001:2009, Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu,(ISO 14001) 3) HRN EN ISO 22000:2006, Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane, (ISO 22000).