Integrirani sustav kvalitete (ISK) društva Međimurske vode d.o.o.

Referentne norme za uspostavu Integriranog sustava kvalitete su sljedeće međunarodne norme:
1) HRN EN ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi, (ISO 9001)
2) HRN EN ISO 14001:2015, Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu, (ISO 14001)
3) HRN EN ISO 22000:2006, Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane, (ISO 22000)

Priručnik Integriranog sustava kvalitete

Politika Integriranog sustava kvalitete