Integrirani sustav kvalitete (ISK) društva Međimurske vode d.o.o.

 

Referentne norme za uspostavu Integriranog sustava kvalitete sljedeće su međunarodne norme:
1) HRN EN ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi, (ISO 9001).
2) HRN EN ISO 22301:2019, Sigurnost i otpornost – Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (ISO 22301).

 

PR-SU-2 Politika Integriranog sustava kvalitete

PR-SU-1 Priručnik Integriranog sustava kvalitete

Upravina ocjena

 

 


 

Akreditacija

Međimurske vode d.o.o., odsjek “Laboratorij za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje” akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1520

Akreditacijski simbol