Integrirani sustav kvalitete (ISK) društva Međimurske vode d.o.o.


Referentne norme za uspostavu Integriranog sustava kvalitete su sljedeće međunarodne norme: 1) HRN EN ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi, (ISO 9001) 2) HRN EN ISO 14001:2015, Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu, (ISO 14001) 3) HRN EN ISO 22000:2006, Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane, (ISO 22000) Priručnik Integriranog sustava kvalitete Politika Integriranog sustava kvalitete Izvještaj o utjecaju na okoliš za 2017. godinu