Integrirani sustav kvalitete (ISK) društva Međimurske vode d.o.o.

 

Referentne norme za uspostavu Integriranog sustava kvalitete sljedeće su međunarodne norme:
1) HRN EN ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi, (ISO 9001).
2) HRN EN ISO 22301:2019, Sigurnost i otpornost – Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (ISO 22301).

 

PR-SU-2 Politika Integriranog sustava kvalitete

PR-SU-1 Priručnik Integriranog sustava kvalitete

Upravina ocjena