Operativni program odvodnje i prociscavanja otpadnih voda u gornjem Medjimurju
Strategija zastite vodnih resursa HR (PDF)
Edukativne radionice u gornjem Međimurju
Završna konferencija u Križovcu