Dana 11.05.2017. godine održana je 31. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o suglasnosti na odluku o kupnji nekretnine – poslovnog prostora za potrebe Odjela vodoopskrbe i centralnog skladišta Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno
 3. Ostala pitanja – donošenje odluke o visini troškova donacija i sponzorstava za 2017. godinu – rebalans – usvojeno


Dana 25.04.2017. godine održana je 30. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim DNEVNIM REDOM:
 1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2016.god., sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2016. godine – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2016. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2016. – 31.12.2016. godine - usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2017. godine – usvojeno
 8. Ostala pitanja – davanje suglasnosti Upravi Društva na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga – usvojeno


Dana 29.03.2017. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. – za direktora Međimurskih voda d.o.o. izabran je i imenovan Vladimir Topolnjak, dipl.ing.


 

Dana 10.03.2017. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
 3. Zamolba tvrtke MIN-Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o. Čakovec, za umanjenje računa za 1/2017, zbog puknuća cijevi i nekontroliranog istjecanja vode – usvojeno


 

Dana 02.02.2017. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Godišnji plan poslovanja za 2017. god. – usvojeno
 3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2017. god.- usvojeno


Dana 20.12.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora  – usvojeno
 2. Rebalans Godišnjeg plana poslovanja za 2016. godinu -  usvojeno
 3. Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje - usvojeno


Dana 21.11.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :
 1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora  – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2016. god.  – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2016. – 30.09.2016. god. - usvojeno


Dana 07.09.2016.. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I. – VI. mj. 2016. god.  – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2016. – 30.06.2016. god. - usvojeno
 4. Suglasnost na odluku direktora Društva  o akcijskim uvjetima plaćanja izvedbe priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje - usvojeno
 5. Suglasnost za kupnju nekretnine ( dio poslovnog prostora u prizemlju Poslovne zgrade, Matice hrvatske 10 ) - usvojeno
 6. Zamolba Županijske bolnice Čakovec za otpis zateznih kamata i povlačenje ovrhe – usvojeno


Dana 13.05.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2015.god., sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2015. god. – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2015. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2015. – 31.12.2015. god. – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2016. god. – usvojeno
 8. Prijedlog za izmjenu i dopunu Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno
 9. Izvješće o kretanju broja radnika od 2010. – 2015. god. – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 18.04.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Čakovec, o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave na području Međimurske županije – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za sklapanje ugovora sa VABA d.d. bankom Varaždin, o kupnji poslovnog prostora površine 20 m2 u prizemlju Poslovne zgrade u Čakovcu, Matice hrvatske 10 – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za donošenje odluka i sklapanje ugovora o kupnji, otuđivanju ili opterećenju nekretnina – usvojeno
 5. Izvješće o broju radnika i kvalifikacijskoj strukturi po pojedinim Sektorima odnosno Odjelima Društva – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 11.01.2016. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Suglasnost na Plan poslovanja za 2016. god. – usvojeno
 3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2016. god. – usvojeno
 4. Produženje akcijskih uvjeta plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 5. Suglasnost za podnošenje tužbe radi naplate duga protiv Općine Strahoninec – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 10.12.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Rebalans Plana poslovanja za 2015. god. – usvojeno
 3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2015. god. – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 20.11.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I.- IX. mj. 2015. god., – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 01.01.2015. – 30.09.2015. god. – usvojeno
 4. Izvješće o Odluci Vlade RH od 05.11.2015. g., o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma u svrhu podmirenja obveza po sklopljenim sporazumima za sufinanciranje razvoja sustava javne odvodnje Međimurske županije za područje Općine Donji Kraljevec, Grada Čakovca i Općine Nedelišće.
 5. Davanje suglasnosti direktoru Međimurskih voda d.o.o. za sklapanje ugovora sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, o kupnji zemljišta u svrhu rekonstrukcije i modernizacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec, EU Projekt- Aglomeracija Čakovec. – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 27.08.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora- usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju za I.- VI. mj. 2015. god., – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015. god. – usvojeno
 4. Problematika dugovanja Općine Donji Kraljevec prema Međimurskim vodama d.o.o.
 5. Sporazum o obročnom plaćanju duga Općine Strahoninec prema Međimurskim vodama d.o.o. – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 18.06.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Opoziv i izbor jednog člana Nadzornog odbora – prijedlog za Skupštinu – usvojeno
 3. Prijenos dijela „kapitalnih rezervi“ u poslovnim knjigama Međimurskih voda d.o.o., na poziciju „odgođeni prihodi“ – prijedlog za Skupštinu – usvojeno
 4. Odluka o namjeni sredstava uloženih iz proračuna članova Društva u izgradnju komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2014. god. – prijedlog za Skupštinu – usvojeno
 5. Davanje suglasnosti direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma o obročnom plaćanju duga sa Općinom Donji Kraljevec – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 12.06.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Problematika dugovanja Općine Donji Kraljevec prema Međimurskim vodama d.o.o.
 3. Odluka o provedbi investicija prema Programima gradnje komunalnih vodnih građevina (usluga vođenja investicija ) – usvojeno
 4. Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja izvođenja priključka na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje – usvojeno
 5. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji – Sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu JLS-a i područne ( regionalne ) samouprave na području Međimurske županije – usvojeno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 28.04.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2014.god., i izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. god. – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu – usvojeno
 4. Utvrđivanje odluke o pokriću gubitka Društva za 2014. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu i o svom radu – usvojeno
 6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01.2014. – 31.12.2014. god – usvojeno
 7. Prijedlog za izmjenu i dopunu Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno

Dana 20.03.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o prodaji poslovnog udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
 3. Suglasnost za pristupanje Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i drugih potpisnika – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti direktoru Društva za potpis Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora – usvojeno
 5. Izvješće o sudskom sporu s bivšim direktorom Josipom Zorčecom – usvojeno

Dana 13.01.2015. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM :

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. i suglasnost na Odluku direktora Društva o vrijednosnom usklađenju ulaganja u društvo Međimurska hidrogradnja d.o.o – usvojeno
 3. Suglasnost na Plan poslovanja za 2015. god. – usvojeno
 4. Suglasnost na Plan prikupljana i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2015. god. – usvojeno
 5. Produženje akcijskih uvjeta plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
 6. Izmjena Ugovora o radu, pravima, obvezama i plaći direktora društva – usvojeno

Dana 15.12.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM : 

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. i 11. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Rebalans Plana poslovanja za 2014. god.- usvojeno
 3. Rebalans Plana prikupljana i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2014. god. – usvojeno
 4. Izvješće po raspisanom oglasu o prodaju poslovnog udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. i donošenje odluke – usvojeno 

 
Dana 02.12.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM : 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora
 2. Izvješće o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. po raspisanom  oglasu o prodaji i donošenje nove odluke o prodaji udjela i objavi novog oglasa o  prodaji.
 3. Sazivanje Skupštine Društva


Dana 24.11.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM : 

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Informacija o prelasku na mjesečno ( dvomjesečno ) očitanje potrošnje vode u kategoriji domaćinstva
 3. Izvješće o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
 4. Izvješće o poslovanju za I.- IX. mj. 2014. god. – usvojeno
 5. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2014. – 30.09.2014. god. – usvojeno
 6. Informacija o pokrenutoj proceduri za zaduženje Međimurskih voda d.o.o. kod HBOR-a
 7. Odluka o financiranju troškova vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na području Aglomeracija : Donja Dubrava, Mursko Središće, Belica, Držimurec,Goričan, Podbrest, Podturen, Sveti Martin na Muri i Turčišće – usvojeno
 8. Suglasnost na Ugovore o solidarnom jamstvu ( solidarno jamstvo za obveze glavnog dužnika – društva Međimurska hidrogradnja d.o.o. po sklopljenim ugovorima s Erste & Steiermarkische Bank d.d. o kratkoročnom limitu broj KL56512 i KL56513, uz fiducijarni prijenos vlasništva u korist Međimurskih voda d.o.o. na nekretninama Međimurske hidrogradnje d.o.o. – usvojeno
 9. Prijedlog za izmjenu Društvenog ugovora – usvojeno 

 
Dana 13.08.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Izvješće o psolovanju za I.-VI. mj. 2014. godine – usvojeno
 3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 01.01.2014. – 30.06.2014. godine – usvojeno
 4. Odluka o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno
 5. Zaključak o obročnom plaćanju duga Općine Donji Kraljevec – usvojeno
 6. Odluka za provedbu investicija – usvojeno


Dana 19.05.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., sa sljedećim
DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2013. god. – usvojeno
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu - usvojeno
 4. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu – usvojeno
 5. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2013. godinu -usvojeno
 6. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu i o svom radu – usvojeno
 7. Izbor revizora Društva za 2014. god. – usvojeno
 8. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01.2013. –  31.12.2013. god. – usvojeno
 9. Izvješće o stanju EU-projekata i investicija sustava odvodnje na području Međimurske Županije – usvojeno
 10. Prijedlog Odluke o podjeli poslovnog udjela člana Društva Općine Mala Subotica na dva udjela – usvojeno
 11. Suglasnost na Kolektivni ugovor za Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
 12. Suglasnost na Odluku o primjeni računovodstvene politike – usvojeno
 13. Izmjena i dopuna Odluke o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. – usvojeno


Dana 08.04.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 2. Odluka o prodaji udjela u društvu Međimurska hidrogradnja d.o.o. - usvojeno
 3. Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje - usvojeno
 4. Davanje suglasnosti direktoru Društva za izdavanje zadužnice po Ugovoru o kreditu sklopljenom s EBRD-om - usvojeno


Dana 27.02.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora, sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 2. Izvješće o obavljenom godišnjem popisu – inventuri, na dan 31.12.2013. god. - usvojeno
 3. Odluka o cijeni pročišćavanja cisternom dovožene otpadne vode na pročistač otpadnih voda - usvojeno
 4. Odluka o kupnji II. kata Poslovne zgrade u Čakovcu, Matice hrvatske 10 - usvojeno


Dana 03.02.2014. god., održana je sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 2. Suglasnost na Godišnji plan poslovanja društva Međimurske vode d.o.o. za 2014. god. -usvojeno
 3. Suglasnost na Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2014. god. - usvojeno
 4. Odluka o planiranom iznosu donacija za 2014. god. - usvojeno