SJEDNICE SKUPŠTINE

Sjednice Skupštine Međimurskih voda d.o.o. u 2021. godini

 

Dana 29.12.2021. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete slijedeće ODLUKE:

 1. Donose se I. izmjene i dopune Poslovnog plana Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2021. – 2024. godine
 2. Donosi se Odluka o II. izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na području Međimurske županije, br. POP-563/2021. Odlukom se utvrđuju dvije izmjene:
  • smanjenje posebnog dijela naknade za razvoj koja se prikuplja na području Grada Čakovca za kategoriju potrošača gospodarstvo, a prema prijedlogu Vijeća Grada Čakovca, umjesto 2,60 kn/m3, novi iznos je 1,50 kn/m3
  • povećanje posebnog dijela naknade za razvoj koja se prikuplja na području Općine Selnica za obje kategorije potrošača, a prema prijedlogu Općinskog vijeća Općine Selnica, umjesto 0,50 kn/m3, novi iznos je 1,20 kn/m3

Dana 04.10.2021. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE: 

 1. Za članove Nadzornog odbora sa Liste kandidata izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
1. predstavnik Grada Čakovca Josip Zorčec iz Novog Sela Rok
2. predstavnik Grada Čakovca Jurica Horvat iz Čakovca
3. predstavnik 1. grupe (Općina Nedelišće i Općina Strahoninec) Ivan Marciuš iz Nedelišća
4. predstavnik 2. grupe ( Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova, Općina Gornji Mihaljevec ) Nikola Hren iz Selnice
5. predstavnik 3. grupe ( Općina Podturen, Općina Vratišinec, Općina Mala Subotica, Općina Orehovica, Općina  Belica, Općina Domašinec, Općina Dekanovec i Općina Pribislavec ) Sanja Mikec iz Dekanovca
6. predstavnik 4. grupe ( Grad Prelog, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava i Općina Donji Kraljevec) Dina Matulin iz Donjeg Vidovca

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine, a mandat im teče od dana izbora na Skupštini (od 04.10.2021. – 04.10.2025.). 

 1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na području Međimurske županije, br. POP-320/2021. s primjenom od dana 01.11.2021.

 


Dana 16.06.2021. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE:

 1. Donosi se Odluka o izboru i imenovanju Uprave društva – direktora Međimurskih voda d.o.o. Za direktora društva izabire se i imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, počevši od 17.06.2021. do 17.06.2025. godine – VLADIMIR TOPOLNJAK, dipl.ing., iz Nedelišća, Josipa Štolcera Slavenskog 16, OIB 22546219313. 
Dana 20.04.2021. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE: 

 1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2020. godinu, sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2020. godinu.
 2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2020. godinu
 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini i o svom radu
 4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2020. godinu, u neto iznosu od 506.745,76 kn raspoređuje se kao zadržana dobit Društva
 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2020. godini
 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2020. godini
 7. Za revizora Društva u 2021. godini imenuje se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o.
Dana 22.03.2021. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE: 

 1. Donosi se Odluka o načinu održavanja sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o. tijekom epidemije COVID-19, broj POP-133/2021. od 22.03.2021.

 
 

Sjednice Skupštine Međimurskih voda d.o.o. u 2020. godini
Dana 28.12.2020. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE: 

 1. Donosi se Rebalans Plana poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2020. godinu
 2. Donosi se Poslovni plan Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2021. – 2024. godine
 3. Donosi se Odluka o naknadi za razvoj, broj POP-685/2020.
 4. Donose se Opći uvjeti isporuke vodnih usluga, broj POP-686/2020.

Dana 23.07.2020. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE:

 1. Donosi se Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2020. – 2023. godine
 2. Opoziva se član Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, Josip Dobranić iz Murskog Središća, Rade Končara 71, OIB 80047829947. Za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec bira se Petra Šinko Posel iz Štrigove 124, OIB 47049513439. Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje od izbora na Skupštini do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora (23.07.2020 – 26.07.2021.)Dana 26.05.2020. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE: 

 1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2019. godinu, sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.

 2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2019. godinu

 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini i o svom radu

 4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2019. godinu, u neto iznosu od 717.448,36 kn raspoređuje se kao zadržana dobit Društva

 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2019. godini

 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2019. godini

 7. Za revizora Društva u 2020. godini imenuje se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o. Varaždin

 8. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga


Dana 26.03.2020. godine održana je Skupština društva Međimurske vode glasovanjem u pisanom obliku, na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE:

 1. Opoziva se član Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, Dragutin Bratko iz Nedelišća, Kalnička 23, OIB 69791390728. Za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec bira se Zlatko Marciuš iz Nedelišća, Livadarska 18, OIB 98730474337. Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje od izbora na Skupštini do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora (26.03.2020. – 26.07.2021.)

 2. Usvaja se konačan prijedlog Odluke o vodnom redarstvu, br. POP- 116/2020. od 26.03.2020.
Sjednice Skupštine Međimurskih voda d.o.o. u 2019. godini


Dana 02.05.2019. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE:


 1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2018. godinu, sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
 2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2018. godinu
 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu i o svom radu
 4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2018. godinu, u neto iznosu od 329.796,40 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva
 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2018. godini
 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2018. godini
 7. Za revizora Društva u 2019. godini imenuje se Revizorsko društvo „REVIDENS“ d.o.o. Varaždin
Sjednice Skupštine Međimurskih voda d.o.o. u 2018. godini


Dana 21.05.2018. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete sljedeće ODLUKE:

 

 1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2017. godinu, sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2017. godinu

 2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2017. godinu

 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu i o svom radu

 4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2017. godinu, u neto iznosu od 889.748,34 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva

 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2017. godini

 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2017. godini

 7. Za revizora Društva u 2018. godini imenuje se Revizorsko društvo „REVIDENS“ d.o.o. Varaždin

 8. Za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, bira se Dragutin Bratko iz Nedelišća, Kalnička 23, OIB 69791390728. Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje od izbora na Skupštini do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora (21.05.2018 – 26.07.2021.)______________________________________________________________________________________


 
Sjednice Skupštine Međimurskih voda d.o.o. u 2017. godini


Dana 26.07.2017. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj je donijeta sljedeća odluka:

1. Za članove Nadzornog odbora sa Liste kandidata izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:1.
predstavnik Grada Čakovca Jurica Horvat iz Čakovca
2.
predstavnik Grada Čakovca Miroslav Novak iz Novog Sela Rok
3.
predstavnik 1. grupe ( Općina Nedelišće i Općina Strahoninec ) Marjan Marciuš iz Pušćina  
4.
predstavnik 2. grupe ( Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova, Općina Gornji Mihaljevec ) Josip Dobranić iz Murskog Središća
5.
predstavnik 3. grupe ( Općina Podturen, Općina Vratišinec, Općina Mala Subotica, Općina Orehovica, Općina  Belica, Općina Domašinec, Općina Dekanovec i Općina Pribislavec ) Mihael Grbavec iz Vratišinca
6.
predstavnik 4. grupe ( Grad Prelog, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava i Općina Donji Kraljevec) Vlado Sokač iz Goričana


2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine, a mandat im teče od dana izbora na Skupštini.

Dana 05.05.2017. godine održana je Skupština društva Međimurske vode na kojoj su donijete slijedeće ODLUKE: 

 1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2016. god., sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2016. godinu

 2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2016. godinu

 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu i o svom radu

 4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2016. godinu, u neto iznosu od 1.235.063,36 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva

 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2016. godini

 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2016. godini

 7. Za revizora Društva u 2017. godini imenuje se Revizorsko društvo „REVIDENS“ d.o.o. Varaždin

Sjednice Skupštine 2016. godine


Dana 08.06.2016. god., održana je sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o.

Na Skupštini su donijete sljedeće ODLUKE :

 1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2015. god., sa Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2015. godinu

 2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2015. godinu

 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini i o svom radu

 4. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2015. godinu, u neto iznosu od 1.277.987,85 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva

 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2015. godini

 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2015. godini

 7. Za revizora Društva u 2016. godini imenuje se Revizorsko društvo „REVIDENS“ d.o.o. Varaždin

 8. Usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora društva Međimurske vode d.o.o.

 9. Usvaja se potpuni tekst Društvenog ugovora društva Međimurske vode d.o.o.
_____________________________________________________________________________________________


 


Sjednice skupštine 2015. godine


Dana 02.07.2015. god., održana je sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o.


Na Skupštini su donijete sljedeće ODLUKE : 1. Opoziva se član Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, ROBERT MEGLIĆ, Knezovec 130,  OIB 14811538689

 2. Za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, bira se MARIJAN RODINGER,   Zasadbreg 140, OIB 40779462721

 3. Ova Odluka primjenjuje se od 25.07.2015. god., a mandat novoizabranog člana Nadzornog  odbora traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.ODLUKA

  1.   Dio sredstava na poziciji „kapitalne rezerve“, u poslovnim knjigama Međimurskih voda d.o.o,  u iznosu od 47.245.647,18 kn, prenosi se na poziciju „odgođeni prihodi“ Društva.
  1. Ova Odluka primjenjuje se od 01.01.2015. god.ODLUKA

 1.)   Sredstva koja su jedinice lokalnih samouprava – članovi društva Međimurske vode d.o.o. platile iz svog proračuna i sredstva naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu – uloženih za izgradnju komunalnih vodnih građevina, u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2014. god., i to :

 1.  GRAD ČAKOVEC – u iznosu od 3.522.096,92 kn,

 2. GRAD PRELOG – u iznosu od 475.190,39 kn,

 3. GRAD MURSKO SREDIŠĆE – u iznosu od 319.917,43 kn,

 4. OPĆINA DONJI VIDOVEC – u iznosu od 30.418,57 kn

 5. OPĆINA SELNICA – u iznosu od 61.112,57 kn

 6. OPĆINA NEDELIŠĆE – u iznosu od 170.483,95 kn

 7. OPĆINA BELICA – u iznosu od 13.183,23 kn

 8. OPĆINA PODTUREN – u iznosu od 2.777.731,40 kn

 9. OPĆINA DONJA DUBRAVA – u iznosu od 3.013,39 kn

 10. OPĆINA DOMAŠINEC – u iznosu od 9.047,18 kn,

 11. OPĆINA ŠTRIGOVA – u iznosu od 36.883,81 kn,

 12. OPĆINA KOTORIBA – u iznosu od 21.478,48 kn,

 13. OPĆINA MALA SUBOTICA – u iznosu od 5.974,02 kn,

 14. OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU – u iznosu od 215.978,69 kn,

 15. OPĆINA DONJI KRALJEVEC – u iznosu od 949.696,07 kn,

 16. OPĆINA GORIČAN – u iznosu od 4.889,53 kn,

 17. OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI – u iznosu od 21.755,10 kn,

 18. OPĆINA VRATIŠINEC – u iznosu od 11.508,13 kn,

 19. OPĆINA ŠENKOVEC – u iznosu od 26.085,78 kn,

 20. OPĆINA STRAHONINEC – u iznosu od 63.891,74 kn,

 21. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC – u iznosu od 71.319,30 kn,

 22. OPĆINA PRIBISLAVEC – u iznosu od 1.272.479,48 kn, kao i

 23. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ČAKOVEC – u iznosu od 177.200,50 kn,odnosno u ukupnom iznosu od 10.261.335,66 kn, a kojih vodnih građevina su investitor bile Međimurske vode d.o.o. Čakovec, imaju status državne potpore u skladu sa HSFI 14 točka 7 i MRS 20 i sukladno tome, u skladu s ovom  Odlukom, knjižiti će se u poslovnim knjigama Međimurskih voda d.o.o. , na konto odgođenih prihoda, za pokriće troškova pripadajuće amortizacije.

2) Ova Odluka primjenjuje se od 01.01.2015. god.Dana 14.05.2015. god., održana je sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o.
Na Skupštini su donijete sljedeće ODLUKE :


 1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2014. god. i Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. god.

 2. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2014. godinu

 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini i o svom radu

 4. Gubitak Društva po godišnjem obračunu za 2014. godinu, u iznosu od 5.937.157,98 kn, pokriti će se na sljedeći način :

  • iz zadržane dobiti 3.790.864,80 kn,
  • iz rezervi Društva 2.146.293,18 kn.


 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2014. godini

 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2014. godini

 7. Za revizora Društva u 2015. godini imenuje se Revizorsko društvo „REVIDENS“ d.o.o. Varaždin

 8. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora društva Međimurske vode d.o.o.

 9. Utvrđuje se potpuni tekst Društvenog ugovora društva Međimurske vode d.o.o.

 
Sjednice skupštine 2014. godine


Dana 23.12.2014. god., održana je sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o.
Na Skupštini su donijete sljedeće ODLUKE.

Dana 06.06.2014. god., održana je sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o.
Na Skupštini su donijete sljedeće ODLUKE :

 1. Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2013. god.

 2. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. god.

 3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2013. god.

 4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013. god. i o svom radu

 5. Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2013. god., u neto iznosu od 47.910,35 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva

 6. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2013. god.

 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2013. god.

 8. Za revizora Društva u 2014. god., imenuje se Revizorsko društvo „REVIDENS“ d.o.o. Varaždin

 9. Poslovni udjel člana društva Općine Mala Subotica u nominalnom iznosu od 8.931.700,00 kn, dijeli se na dva poslovna udjela i to na :

  • poslovni udjel u nominalnom iznosu od 7.759.000,00 kn i
  • poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.172.700,00 kn, što čini ukupno 2,97 % temeljnog kapitala


 10. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora društva Međimurske vode d.o.o.

 11. Utvrđuje se potpuni tekst Društvenog ugovora društva Međimurske vode d.o.o.Dana 28.03.2014. god.,održana je sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o.
Na Skupštini je donijeta sljedeća ODLUKA :
Mijenja se predmet poslovanja Društva, tako da predmet poslovanja Društva glasi :

 • javna vodoopskrba

 • javna odvodnja

 • izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

 • proizvodnja energije za vlastite potrebeSjednice skupštine 2013. godine


Dana 25.07.2013. god., održana je sjednica Skupštine društva Međimurske vode d.o.o.
Na Skupštini su donijete sljedeće ODLUKE :


 1. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. :

  1. Branko Šalamon, Čakovec, Ivana pl. Zajca 14, OIB 73046524673
  2. Mladen Horvat, Nedelišće, Kalnička 19, OIB 20089626397


 2. Za članove Nadzornog odbora sa Liste kandidata izabiru se slijedeći članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec :  1. VJENCESLAV HRANILOVIĆ, Podturen, V. Nazora 42, rođ. 17.09.1964.,OIB 0444843610

  2. JURICA HORVAT, Čakovec, Vukovarska 4 b, rođ. 06.08.1979., OIB 98184522418

  3. ŽELJKO KOFJAČ, Macinec, Glavna 14, rođ., 20.02.1969.,OIB 99088630281

  4. ROBERT MEGLIĆ, Knezovec 130, rođ. 28.10.1970.,OIB 14811538689

  5. VLADIMIR PERŠIĆ, Pribislavec, Dr. Ante Starčevića 3, rođ., 29.10.1958.,OIB 02978931547

  6. STANKO VUGRINČIĆ, Kotoriba, Međimurska 5, rođ. 04.06.1966.,OIB 81808186001


 3. Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine, a mandat im teče od dana izbora na Skupštini.Dana 14.05. 2013. god., održana je Skupština društva Međimurske vode d.o.o.
Na Skupštini su donijete sljedeće ODLUKE :

Ad 3.) Usvaja se Godišnje izvješće poslovanja i financijsko izvješće Društva za 2012. godinu i Godišnje konsolidirano izvješće Društva za 2012. godinu

Ad 4.) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. godini

Ad 5.) Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2012. godinu

Ad 6.) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini i o svom radu

Ad 7.) Dobit Društva po godišnjem obračunu za 2012. godinu, u neto iznosu od 57.676,81 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva

Ad 8.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2012. godini

Ad 9.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2012. godini

Ad 10.) Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se revizorsko društvo „REVIDENS“ d.o.o. Varaždin