UZ NOVU SJEVERNU OBILAZNICU ČAKOVCA IZGRAĐEN I MAGISTRALNI VODOVOD
20.07.2020.

Temeljem planova razvoja vodoopskrbnog sustava Međimurja, a u skladu s GUP-om Grada Čakovca ovih su dana završeni radovi na izgradnji Sjevernog magistralnog cjevovoda Čakovec – nastavak, I. faza, te je nakon provedenog tehničkog pregleda građevine ishođena uporabna dozvola. Novi cjevovod duljine 1.730 m, profila DN 300 mm  izgrađen u ovoj fazi položen je u koridoru južno uz sjevernu obilaznicu od rotora kod trgovačkog centra „Galerija Sjever“ do Mihovljanske ulice i nastavak je na postojeći, ranije izgrađeni magistralni cjevovod izveden do Galerije Sjever. Radove je izvodila tvrtka Đurkin d.o.o. iz

By mvode In Uncategorized

OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA
07.07.2020.

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga da su Međimurske vode d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, provele javni natječaj „PRAŽNJENJE I ODVOZ KOMUNALNIH OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUČJU MEĐIMURJA“  te da su, na osnovi Dokumentacije za javni natječaj od dana 18.05.2020. godine, odabrani sljedeći vršitelji usluga pražnjenja i odvoza iz individualnih sustava odvodnje za  grupe naselja kako slijedi: http://medjimurske-vode.hr/javna-odvodnja/

By mvode In Uncategorized

Rekonstrukcijom Upravne zgrade pročistača otpadnih voda u Čakovcu proširen laboratorij Međimurskih voda u skladu sa Zakonskim zahtjevima
06.07.2020.

Međimurske vode posjeduju vlastiti Laboratorij za ispitivanje kvalitete vode za piće od 1998.godine ovlašten od Ministarstva zdravstva. Laboratorij svakodnevno prati kvalitetu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava Međimurske županije iz zdenaca, vodospremnika i distribucijske mreže. Osim pitkih voda, laboratorij ispituje i otpadne vode koje dolaze na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te pročišćenu otpadnu vodu na ispustu u prijemnik čime ocjenjujemo uspješnost pročišćavanja otpadnih voda. Na temelju tih analiza vodimo tehnološki proces pročišćavanja. Laboratorij je smješten na lokaciji Pročistača otpadnih voda

By mvode In Uncategorized

U punom zamahu radovi na jednom od najvećih projekata infrastrukture u Međimurju
03.07.2020.

Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti oko 3.600 domaćinstava Radovi na jednom od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji, projektu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava, ovih dana su u punom zamahu. Ugovor o izgradnji  sustava odvodnje, potpisan u kolovozu 2019. između Međimurskih voda
By mvode In Uncategorized

Javni oglas
03.07.2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. alineja prva i članka 32. stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ 74/2014, 69/2017, 98/2019) Međimurske vode d.o.o. Čakovec objavljuju sljedeći javni oglas: Javni oglas

By mvode In Uncategorized

Rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u okviru rekonstrukcije raskrižja Ulice Vukovarska i Vladimira Nazora u Čakovcu (ROTOR)
29.06.2020.

U području obuhvata radova na izgradnji kružnog raskrižja investitora Grada Čakovca (Ulice Vukovarska i Vladimira Nazora u Čakovcu), MEĐIMURSKE VODE d.o.o.  financiraju radove za rekonstrukciju dotrajale vodovodne i mješovite kanalizacijske mreže  u vrijednosti od cca 1.575.000,00 kn (bez PDV-a). Predmetne radove izvodi tvrtka Đurkin d.o.o. Čakovec. Zamijenit će se  dotrajale vodovodne cijevi DN 110 mm s  cijevima DN 225 mm u dužini od 160 m  izmještanjem izvan prometnice u zelenu površinu, te  zamjena kanalizacijskog kolektora u dužini od

By mvode In Uncategorized