KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KOTORIBA – završetak (Ulice: V. Nazora, B. J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj)

Međimurske vode su u razdoblju od siječnja 2012. do kraja prosinca 2016. uspješno provele projekt izgradnje Kanalizacijski sustav naselja Kotoriba – završetak (Ulice: V. Nazora, B.J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj). Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske Unije, iz Kohezijskog fonda -  Operativni program Zaštite okoliša 2007-2013. Prioritetna os: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KOTORIBA – završetak (Ulice: V. Nazora, B. J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj)

Aglomeracija Čakovec – započelo priključenje u općini Nedelišće

Na šalteru Međimurskih voda d.o.o. od 24. veljače 2017. moguće je sklapanje ugovora o priključenju na sustav odvodnje i korištenju usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, za naselja Slakovec, Gornji Hrašćan, Macinec, Črečan, Trnovec i Parag.Korisnici priključka, isti nisu dužni platiti budući da je izveden na teret investicije aglomeracije Čakovec.Ugovor je prvi sklopio Željko Kofjač iz Macinca, a nakon njega i Josip Fegeš iz Gornjeg Hrašćana ( na fotografijama).slika_1

Odvodni sustav naselja općine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda (I. faza, naselje Podturen)

Međimurske vode su u razdoblju od siječnja 2012. do kraja prosinca 2016. uspješno provele projekt izgradnje Odvodnog sustava naselja općine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda (I. faza, naselje Podturen).  Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske Unije, iz Kohezijskog fonda -  Operativni program Zaštite okoliša 2007-2013. Prioritetna os: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.Odvodni sustav naselja općine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda (I. faza, naselje Podturen)

Upitnik o zadovoljstvu korisnika

Poštovani korisnici sustava vodoopskrbe i odvodnje!Međimurske vode d.o.o. vlastitim znanjem i djelovanjem kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu. Poticanjem lokalne zajednice u Međimurju, uz suradnju s hrvatskim i europskim institucijama, Međimurske vode d.o.o. stalno unapređuju zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, širenjem i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.Pri tome nam je ocjena zadovoljstva korisnika sustava vodoopskrbe i odvodnje neophodna pomoć