Aktivirana nova elektronička usluga od 20.9.2017.

Cijenjeni korisnici vodnih usluga, na tragu svoje vizije i misije, Međimurske vode d.o.o. Čakovec učinile su još jedan korak prema poboljšanju vodnih usluga - poboljšanju odnosa s potrošačima, fizičkim osobama.Prijavom u sustav e-Građani omogućujemo Vam pristup portalu na kojem možete za potrošna mjesta za koja ste u Međimurskim vodama d.o.o. dostavili svoj osobni identifikacijski broj (OIB), imati uvid u pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, te ispis računa za razdoblje do godinu dana unatrag. Svakog dana može se pratiti

MEĐIMURSKE VODE potpisale tri vrijedna ugovora o financiranju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Međimurske vode d.o.o. Čakovec sklopile su ovih dana tri vrijedna ugovora o financiranju u sklopu natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“. Dana 05.09.2017. u Zagrebu u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralni razvoj, gđa Matilda Copić i direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak, dipl.ing. svećano su potpisali ugovore o financiranju projekata, uz prisustvo državne tajnice Ministarstva poljoprivrede Marije Vučković,

Javni oglas

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji izgradnje odvodnog sustava Zasadbreg.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina.JAVNI OGLAS ODVODNI SUSTAV ZASADBREG (PDF)

Akcijski uvjeti plaćanja izvođenja priključaka

Odlukom Nadzornog odbora uvjeti plaćanja izvođenja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje produžavaju se do 31.12.2017.:Domaćinstva ( fizičke osobe ) – prema predračunskom troškovniku a)       za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 10 % popusta b)       do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 5 % popusta c)       do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva

Rekonstrukcija i dogradnja dijela vodoopskrbnog sustava na području Međimurske županije

Međimurske vode su u razdoblju od svibnja 2016. do kraja lipnja 2017. uspješno provele projekt Rekonstrukcije i dogradnje dijela vodoopskrbnog sustava na području Međimurske županije, koji obuhvaća sljedeće:

  1. Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Nedelišće–Savska Ves (Z.O.0-Z.O.4) sa spojnim vodovodima na vodocrpilištu Nedelišće (Z.O.1-Z.O.2; Z.O.1-zdenac Z3),
  2. Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Prekopa – Donji Koncovčak,
  3. Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda uz Dravu - III. Faza,
  4. Izvođenje radova na produžetku vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku,
  5. Izgradnja hidrostanice Grkaveščak.
Nastavak...