JAVNI OGLAS (PONUDA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINE)

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA – izgradnja kolektorskog sustava "Prelog - Donja Dubrava - Kotoriba" za područje naselja Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom izvlaštenja (potpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o stjecanju prava vlasništva.JAVNI OGLAS AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA - POTPUNO IZVLAŠTENJE CS

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 objavljuju OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme,na poslovima : OČITAČ VODOMJERA UVJETI : SSS, Vozačka dozvola „B“ kategorije,Probni rad : 3 mjeseca.Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na vodoinstalaterskim poslovima.Rad se obavlja na području Međimurske županije.Zamolbe, s dokazom o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se do 17.3.2017. god., na adresu :Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10. Broj : SPO-PKO-182/17 9.3.2017.

KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KOTORIBA – završetak (Ulice: V. Nazora, B. J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj)

Međimurske vode su u razdoblju od siječnja 2012. do kraja prosinca 2016. uspješno provele projekt izgradnje Kanalizacijski sustav naselja Kotoriba – završetak (Ulice: V. Nazora, B.J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj). Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske Unije, iz Kohezijskog fonda -  Operativni program Zaštite okoliša 2007-2013. Prioritetna os: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KOTORIBA – završetak (Ulice: V. Nazora, B. J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj)

Aglomeracija Čakovec – započelo priključenje u općini Nedelišće

Na šalteru Međimurskih voda d.o.o. od 24. veljače 2017. moguće je sklapanje ugovora o priključenju na sustav odvodnje i korištenju usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, za naselja Slakovec, Gornji Hrašćan, Macinec, Črečan, Trnovec i Parag.Korisnici priključka, isti nisu dužni platiti budući da je izveden na teret investicije aglomeracije Čakovec.Ugovor je prvi sklopio Željko Kofjač iz Macinca, a nakon njega i Josip Fegeš iz Gornjeg Hrašćana ( na fotografijama).slika_1

Odvodni sustav naselja općine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda (I. faza, naselje Podturen)

Međimurske vode su u razdoblju od siječnja 2012. do kraja prosinca 2016. uspješno provele projekt izgradnje Odvodnog sustava naselja općine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda (I. faza, naselje Podturen).  Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske Unije, iz Kohezijskog fonda -  Operativni program Zaštite okoliša 2007-2013. Prioritetna os: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.Odvodni sustav naselja općine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda (I. faza, naselje Podturen)