JAVNI OGLAS (PONUDA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINE)

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE, koji se sastoji od izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES DA PRISTUPE, u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa, U PROSTORIJE MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec, (bivša zgrada MTČ-a, 5. kat – pravna služba), svakim radnim danom od 7,00 do

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC. Matice hrvatske 10, objavljuju:                                                                          OGLAS                 za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto                       VOZAČ VOZILA ZA ČIŠĆENJE KANALIZACIJE II – 2 izvršiteljaUvjeti:

JAVNI OGLAS (PONUDA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINE)

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA – izgradnja kolektorskog sustava "Prelog - Donja Dubrava - Kotoriba" za područje naselja Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba.POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom izvlaštenja (potpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o stjecanju prava vlasništva.JAVNI OGLAS AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA - POTPUNO IZVLAŠTENJE CS

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 objavljuju OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme,na poslovima : OČITAČ VODOMJERA UVJETI : SSS, Vozačka dozvola „B“ kategorije,Probni rad : 3 mjeseca.Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na vodoinstalaterskim poslovima.Rad se obavlja na području Međimurske županije.Zamolbe, s dokazom o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se do 17.3.2017. god., na adresu :Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10. Broj : SPO-PKO-182/17 9.3.2017.

KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KOTORIBA – završetak (Ulice: V. Nazora, B. J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj)

Međimurske vode su u razdoblju od siječnja 2012. do kraja prosinca 2016. uspješno provele projekt izgradnje Kanalizacijski sustav naselja Kotoriba – završetak (Ulice: V. Nazora, B.J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj). Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske Unije, iz Kohezijskog fonda -  Operativni program Zaštite okoliša 2007-2013. Prioritetna os: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KOTORIBA – završetak (Ulice: V. Nazora, B. J. Jelačića, Lj. Gaja, Zelengaj)