Završni poziv građanima s područja aglomeracije Donja Dubrava na sklapanje ugovora za besplatno priključenje na sustav javne odvodnje
18.10.2019.

Prvi radovi na izgradnji sustava odvodnje po naseljima aglomeracije Donja Dubrava započeti će već u studenom 2019. godine. Radovi će se izvoditi u sljedećim naseljima: Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Hemuševec, Draškovec, Cirkovljan, Oporovec i Čukovec. Međimurske vode i jedinice lokalne samouprave s tog područja, dakle Grad Prelog, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec i Općina Sveta Marija, ovim putem ponovo podsjećaju građane na obvezu priključenja sukladno Zakonu o vodnim uslugama te su svi vlasnici ili korisnici nekretnina obvezni priključiti svoje

By mvode In Uncategorized

Međimurske vode u sklopu aglomeracije Mursko Središće nabavljaju specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama
17.10.2019.

ČAKOVEC – Direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak, i Silvano Benussi, direktor tvrtke Benussi d.o.o. iz Fažane, potpisali su ugovor za nabavu komunalne opreme za pogon i održavanje sustava odvodnje u sklopu projekta aglomeracije Mursko Središće. Ugovorom je obuhvaćena isporuka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama zapremnine 9m3, uključujući postprodajne usluge i obuku Naručitelja. Vozilo je prvenstveno namijenjeno za potrebe područja aglomeracije Mursko Središće i to u naseljima kod kojih u ovoj fazi nije predviđena izgradnja sustava javne odvodnje, već će se odvodnja i dalje odvijati putem

By mvode In Uncategorized

Zagađena voda za piće iz individualnih izvora (hidrofori) naselja Cirkovljan, Prelog i Čehovec
09.10.2019.

U cilju sustavnog praćenja kvalitete podzemnih voda Laboratorij za ispitivanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju Međimurskih voda d.o.o. nastavio je s dugogodišnjim istraživanjem kvalitete vode za piće iz individualnih izvorišta (hidrofori) u naseljima Međimurske županije. Cilj istraživanja je dobiti objektivnu sliku stanja kakvoće vode domaćinstava koja isključivo koriste vodu iz hidrofora odnosno nisu priključeni na javni vodoopskrbni sustav. Ispitivanja su izvršena sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu

By mvode In Uncategorized

U Međimurskim vodama potpisana još dva ugovora za aglomeraciju Donja Dubrava
30.09.2019.

ČAKOVEC, 30. rujna 2019. – U Međimurskim vodama potpisana su dva ugovora za aglomeraciju Donja Dubrava, za nabavu opreme i vozila. Prvim ugovorom obuhvaćena je isporuka Specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje, uključujući postprodajne usluge i obuku Naručitelja. Vrijednost ugovora je 2.548.400,00 HRK bez PDV-a. Drugi ugovor obuhvaća isporuku Specijalnog vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje, uključujući postprodajne usluge i obuku osoblja Naručitelja. Vrijednost ugovora je 1.044.400,00 HRK bez PDV-a. Ugovore su potpisali direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak, i Srećko Oroz, direktor tvrtke AGRA-TRGOVINA d.o.o. iz Zagreba, ugovaratelja

By mvode In Uncategorized

Međimurske vode potpisale ugovor za nadzor radova na aglomeraciji Mursko Središće
25.09.2019.

ČAKOVEC – U Međimurskim vodama potpisan je ugovor za usluge nadzora nad sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće. Ugovor su potpisali direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak i Dario Markanović, ispred zajednice ponuditelja Promacon d.o.o. iz Bjelovara, Rescon d.o.o. iz Čakovca i VD Projekt d.o.o. iz Pušćina, a vrijedan je 3.480.000,00 kn bez PDV-a. Ugovorom je obuhvaćeno provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupno očekivano trajanje nadzora je 28 mjeseci odnosno usluga završava 1 mjesec od izdavanja posljednje potvrde

By mvode In Uncategorized