Zaštita osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka korisnika usluga Međimurskih voda d.o.o.:

Međimurske vode d.o.o. osobito se zalažu za zaštitu osobnih podataka i zaštitu privatnosti svojih korisnika.
Podaci korisnika koje Međimurske vode d.o.o. prikupljaju i obrađuju su: ime, prezime, adresa prebivališta, adresa priključka, adresa dostave računa, osobni identifikacijski broj, adresa elektroničke pošte, telefonski brojevi, potpis i drugi osobni podaci.
Navedene osobne podatke Međimurske vode d.o.o prikupljaju i obrađuju radi sklapanja ugovora o priključenju, korištenju vodnih i drugih usluga, te naplati vodnih i drugih usluga.
Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih korisnika vodnih i drugih usluga Međimurskih voda d.o.o. su ugovori o priključenju i korištenju vodnih i drugih usluga, te svi relevantni zakonski i podzakonski propisi.
Osobne podatke korisnika, Međimurske vode d.o.o. koriste u svrhe izrade ponuda, troškovnika, obavijesti o mogućnostima priključenja, ugovora, obavljanje vodnih i ostalih usluga iz djelatnosti, obračun usluga, izradu i dostavu računa, zaprimanja prijava o kvarovima, zaprimanja prigovora, provođenje postupka prisilne naplate potraživanja i ostalih obveza iz djelatnosti Međimurskih voda d.o.o.
Nakon završetka obrade osobnih podataka korisnika, te isteka vremena čuvanja, podatke za koje neće postojati svrha i pravni temelj obrade, Međimurske vode će trajno uništiti.
Dijeljenje podataka trećim stranama može biti radi slanja računa i ostalih pošiljaka, izdavanja elektroničkih računa, naplate potraživanja, održavanja vodomjera,održavanja informacijsko-komunikacijskog sustava, te čuvanja registraturne i arhivske građe. Prilikom korištenja usluga treće strane za obradu podataka korisnika, Međimurske vode d.o.o.poduzimaju odgovarajuće sigurnosne mjere.
Podatke korisnika Međimurske vode d.o.o otkrit će samo kada je to izričito propisano zakonom ili radi ostvarenja prava pred sudovima i drugim nadležnim javnopravnim tijelima.
Sve informacije vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnici usluga Međimurskih voda d.o.o., kao i prigovore  vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka, mogu uputiti osobno ili  pisanim putem na adresu:
Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10 – Službenik za zaštitu osobnih podataka, ili na adresu elektroničke pošte sluzbenik.zop@medjimurske-vode.hr .
Ovi podaci bit će pravovremeno ažurirani nakon svake promjene vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka.

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013, br. 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze utvrđene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana ( napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis ).

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na informaciju odnosno ponovnu uporabu informacija u MEĐIMURSKIM VODAMA d.o.o., kao tijelu javne vlasti, ostvaruje se podnošenjem usmenog zahtjeva ili ispunjavanjem obrasca, koji se može poslati :

  • putem pošte na adresu Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10
  • na telefaks broj 040/373-771
  • elektroničkom poštom na adresu : voda@medjimurske-vode.hr
  • donijeti osobno u Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, Ured direktora – urudžbeni zapisnik
DOKUMENTI:
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (DOC)
Obrazac zahtjeva za dopunu/ispravak informacije (DOC)
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija (DOC)
Službenik za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF) (.xls)