Prethodno savjetovanje

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Izvođenje radova na izgradnji produžetka kanalizacijske mreže u Ulici Rudolfa Steinera Čakovec

Poziv za prethodno savjetovanje (PDF)

Dokumentacija o navavi (PDF)

Troškovnik (.xls)


 

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

KOMUNALNA OPREMA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE PODBREST, Evidencijski broj nabave EV-M-30/2021

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)

Don Oprema_Troškovnik (PDF)

Don Oprema (PDF)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

USLUGE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE U PROVEDBI PROJEKTA AGLOMERACIJE PODBREST, Evidencijski broj nabave EV-M-31/2021

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)

DoN – K1 – VIP (PDF)

DoN – K2 – VIP (PDF)

DoN – K3 – VIP (PDF)

Don – K4 – VIP (PDF)

Troškovnik (.xls)

 


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

KOMUNALNA OPREMA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE DONJI KRALJEVEC, Evidencijski broj nabave EV-M-32/2021

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)

Don oprema (PDF)

Don Oprema_troškovnik (PDF)

 


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

USLUGE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE U PROVEDBI PROJEKTA AGLOMERACIJE DONJI KRALJEVEC, Evidencijski broj nabave EV-M-33/2021

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)

01 DON – K1 – VIP – 1 (PDF)

02 DON – K2 – VIP – 1 (PDF)

03 DON – K3 – VIP- 1 (PDF)

Troškovnik (.xls)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

USLUGE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE U PROVEDBI PROJEKTA AGLOMERACIJE PODTUREN

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)

01 DoN – K1 – VIP (PDF)

02 DoN – K2 – VIP (PDF)

03 DoN – K3 – VIP (PDF)

04 DoN – K4 – VIP (PDF)

 


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

KOMUNALNA OPREMA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE PODTUREN

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)

DoN oprema Podturen (PDF)

Oprema Podturen_Troškovnik Grupa 1 (PDF)

Oprema Podturen_Troškovnik Grupa 2 (PDF)

Oprema Podturen_Troškovnik Grupa 3 (PDF)

 


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

VODOTORNJ 350 m³ SA SPOJNIM CJEVOVODIMA I PRISTUPNOM PROMETNICOM

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)

Dokumentacija o nabavi (.pdf)

Troškovnik vodotoranj (.xlsx)

MAPA 1 arhitektonski projekt (.7z)

MAPA 2 projekt rekonstrukcije vodotornja i prometnice (.7z)

MAPA 3 strojarski projekt cjevovoda (.7z)

MAPA 4 elektrotehnički projekt (.7z)

TD 03_21 GEOTEHNIČKI ELABORAT Vodotoranj Prelog (.pdf)

Izvješće o reviziji glavnog projekta (.pdf)

Građevinska dozvola VT Prelog (.pdf)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE “DONJI KRALJEVEC”

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 1 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 2 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 3 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 4 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 5 (.pdf)
Troškovnik (.xlsx)
Nacrti (.7z)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za  predmet nabave: USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM I REKONSTRUKCIJOM SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNE MREŽE AGLOMERACIJE DONJI KRALJEVEC.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 1 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 2 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 3 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 4 (.pdf)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za  predmet nabave: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE AGLOMERACIJE DONJI KRALJEVEC.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 1 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 2 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 3 (.pdf)
Troškovnik – komplet 1 (.pdf)
Troškovnik – komplet 2 (.pdf)
Troškovnik – komplet 3 (.pdf)
Troškovnik – komplet 4 (.pdf)
Popis nacrta (.pdf)
Aglomeracija D. Kraljevec, 1. dio (.7z)
Aglomeracija D. Kraljevec, 2. dio (.7z)
Aglomeracija D. Kraljevec, 3. dio (.7z)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PODBREST i II FAZE POLJA ZA OZEMLJAVANJE MULJA NA LOKACIJI POSTOJEĆEG UPOV-a DONJA DUBRAVA.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 1 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 2 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 3 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 4 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 4, troškovnik (.xlsx)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 5, 1. dio (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 5, 2. dio (.pdf)
Nacrti – polja za ozemljavanje mulja (.7z)
Nacrti – UPOV (.7z)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za  predmet nabave: USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNE MREŽE AGLOMERACIJE PODBREST

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 1 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 2 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 3 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 4 (.pdf)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za  predmet nabave: USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA  I REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNE MREŽE AGLOMERACIJE PODTUREN, evidencijski broj nabave EV-V-03/2021.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 1 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 2 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 3 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 4 (.pdf)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I IZGRADNJA POLJA ZA OZEMLJAVANJE MULJA AGLOMERACIJE “PODTUREN“ evidencijski broj nabave EV-V-02/2021.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 1 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 2 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 3 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 4 (.pdf)
Dokumentacija o nabavi – knjiga 5 (.pdf)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Gospodarsko – poslovne zone sjeverno od obilaznice u Strahonincu, evidencijski broj nabave EV-M-06/2021.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)

Dokumentacija o nabavi (.pdf)

Grafički prilozi (.7z)

Troškovnik (.xlsx)

Izvješće o prethodnom savjetovanju (.pdf)


Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave:

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE PODRUČJA ZAVRTJE U NEDELIŠĆU – FAZA 1, evidencijski broj nabave EV-M-05/2021.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)

Dokumentacija o nabavi (.pdf)

Nacrti (.7z)

Troškovnik (.xlsx)

Izvješće o provedenom ponovljenom prethodnom savjetovanju (.pdf)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave:

REKONSTRUKCIJA DIJELA SUSTAVA VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA, evidencijski broj nabave EV-M-04/2021.

Poziv na prethodno savjetovanje (.pdf)

Dokumentacija o nabavi (.pdf)

Nacrti (.7z)

Troškovnik (.xlsx)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (.pdf)


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave:

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE PODRUČJA ZAVRTJE U NEDELIŠĆU – FAZA 1, evidencijski broj nabave EV-M-05/2021.

1. Poziv na prethodno savjetovanje (pdf)

2. Dokumentacija o nabavi (pdf)

3. Nacrti (zip)

4. Troškovnik (xls)

 


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Izrada Dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te za usluge i nabavu opreme, za aglomeraciju Podturen, evidencijski broj nabave EV-M-22/2020.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 1
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 2
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 3
PREGLEDNA SITUACIJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE PODTUREN
Troškovnik (.xlsx)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Izrada Dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te za usluge i nabavu opreme, za aglomeraciju Podbrest, evidencijski broj nabave EV-M-23/2020.

Predmet nabave je usluga izrade Dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te usluge i nabavu opreme prema slijedećem:

 • Dokumentacija o nabavi za izgradnju sustava odvodnje
 • Dokumentacija o nabavi za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Dokumentacija o nabavi za opremu za sustav odvodnje (oprema za održavanje kanalizacijskog sustava)
 • Dokumentacija o nabavi za nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje i UZP-a
 • Dokumentacija o nabavi za provedbu usluga vidljivosti i promidžbe,

sve za provedbu potrebnih postupaka javne nabave za realizaciju Projekta aglomeracije Podbrest sukladno traženim uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi, Prijedlogu ugovora, Troškovniku i Projektnom zadatku koji se prilažu ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 1
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 2
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 3
PREGLEDNA SITUACIJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE PODBREST
Troškovnik (.xlsx)

Izvješće o prethodnom savjetovanju


Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Izrada Dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te za usluge i nabavu opreme, za aglomeraciju Donji Kraljevec, evidencijski broj nabave EV-M-24/2020.

Predmet nabave je usluga izrade Dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te usluge i nabavu opreme prema slijedećem:

 • Dokumentacija o nabavi za izgradnju sustava odvodnje
 • Dokumentacija o nabavi za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Dokumentacija o nabavi za opremu za sustav odvodnje (oprema za održavanje kanalizacijskog sustava)
 • Dokumentacija o nabavi za nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje i UZP-a
 • Dokumentacija o nabavi za provedbu usluga vidljivosti i promidžbe,

sve za provedbu potrebnih postupaka javne nabave za realizaciju Projekta aglomeracije Donji Kraljevec sukladno traženim uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi, Prijedlogu ugovora, Troškovniku i Projektnom zadatku koji se prilažu ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 1
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 2
Dokumentacija o nabavi – KNJIGA 3
PREGLEDNA SITUACIJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE DONJI KRALJEVEC
Troškovnik (.xlsx)

Izvješće o prethodnom savjetovanjuPoziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: REKONSTRUKCIJA DIJELA MAGISTRALNOG VODOVODA MOHOKOS – ŠTRIGOVA (KOD LOKACIJE UPOV-a ŠTRIGOVA), evidencijski broj nabave EV-M-37/2020.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik (.xlsx)
Nacrti (.7z)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODNE MREŽE U KNEZOVCU, evidencijski broj nabave EV-M-36/2020.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Nacrti (.7z)
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: REKONSTRUKCIJA VODOPSKRBNE MREŽE U ULICI KARLOVIĆ VINKA U NEDELIŠĆU (1. faza), evidencijski broj nabave EV-M-35/2020.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Situacija
Troškovnik (.xlsx)
Uzdužni 1
Uzdužni 2
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NOVE ULICE SAVSKA VES – I FAZA, dionica 1K-2K-6K-7K, A i B FAZA, evidencijski broj nabave EV-M-34/2020.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik (.xls)
Prilozi (.7z)
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za  predmet nabave: Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Matije Gupca u Murskom Središću ( dionice VMS-11, VMS-11.1, VMS-11.2 ), evidencijski broj nabave EV-M-13/2020

Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Dokumentacija o nabavi
Situacija 1. faza
Uzduzni 1. faza – 4.12.U-VMS-11(1)
Uzduzni 1. faza – 4.12.U-VMS-11(2)
Uzduzni 1. faza – 4.12.U-VMS-11(3)
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje za predmet nabave:

REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOOPSKRBNE MREŽE U ŠTEFANCU, Evidencijski broj nabave EV-M-14/2020:
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
TROŠKOVNIK
Rekonstrukcija vodovoda Štefanec
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 


Poziv na prethodno savjetovanje za predmet nabave: Nabava usluge osiguranja imovine, vozila i osoba za razdoblje 2020. do 2024. godine, EV-V-03/2020:
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik_2020
DZN-2020 usluge osiguranja
Tabela-ENP
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


Poziv na prethodno savjetovanje za predmet nabave: REKONSTRUKCIJA DIJELA MAGISTRALNOG VODOVODA SV. JURAJ U TRNJU – PALINOVEC, evidencijski broj nabave: EV-M-07/2020.

Izvođenje radova na REKONSTRUKCIJI DIJELA MAGISTRALNOG VODOVODA SV. JURAJ U TRNJU – PALINOVEC uključuje slijedeće radove na vodovodnoj mreži:

 • Pripremne radove
 • Zemljane radove
 • Tesarske radove
 • Betonske i armiračke radove
 • Vodovodne radove
 • Ostale radove

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Položajni nacrt 1
Položajni nacrt 2
Pregledna situacija
Uzdužni presjek 1
Uzdužni presjek 2
Troškovnik
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave, evidencijski broj nabaveEV-M-26/2020: Usluga izrade novelacije studijske dokumentacije s aplikacijskim paketom (studije izvodljivosti i aplikacije) za prijavu Projekta aglomeracije Podbrest za sufinanciranje iz EU fondova:
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 1
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 2
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 3
Pregledna_cijela_Podbrest

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave, evidencijski broj nabave EV-M-27/2020: Usluga izrade novelacije studijske dokumentacije s aplikacijskim paketom (studije izvodljivosti i aplikacije) za prijavu Projekta aglomeracije Donji Kraljevec za sufinanciranje iz EU fondova:
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 1
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 2
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 3
Pregledna_cijela_DKraljevec

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave, evidencijski broj: EV-M-25/2020,  USLUGA IZRADE NOVELACIJE STUDIJSKE DOKUMENTACIJE S APLIKACIJSKIM PAKETOM (STUDIJE IZVODLJIVOSTI I APLIKACIJE) ZA PRIJAVU PROJEKTA AGLOMERACIJE PODTUREN ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA:
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 1
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 2
Dokumentacija o nabavi-KNJIGA 3
Pregledna cijela_Podturen
Troškovnik

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave, evidencijski broj: EV-V-02/2020,  SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Poziv na prehodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 1: Upute gospodarskim subjektima (ponuditeljima) i obrasci
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 2: Ugovorna dokumentacija
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 3: Zahtjevi naručitelja
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 4: Troškovnik
Troškovnik
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 5: Podaci za projektiranje i nacrti 
Prilozi uz knjigu 5:
02_1_nova sit_
PEES UPOV DD
05 DoN-UPOV DD dio 1

Prilog uz 05 DoN-UPOV DD dio 2

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

_______________________________________________________________________________________________

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave, evidencijski broj: EV-M-05/2020, Radovi na rekonstrukciji vodovoda i odvodnje u okviru rekonstrukcije raskrižja ulica Vukovarska – Kalnička – V. Nazora u Čakovcu
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Prilog_Kanalizacija nacrti
Prilog_Vodovod nacrti
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

_______________________________________________________________________________________________

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave, evidencijski broj: EV-M-03/2020, IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE GOSPODARSKE ZONE U PRELOGU – SJEVER (UK7, UK8 i UK9 )

Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Dokumentacija o nabavi
Prilog nacrti (.7z)
Izvješće o prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave, evidencijski broj: EV-V-02/2020,  SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Poziv na prehodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 1: Upute gospodarskim subjektima (ponuditeljima) i obrasci
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 2: Ugovorna dokumentacija
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 3: Zahtjevi naručitelja
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 4: Troškovnik
Troškovnik
Dokumentacija o nabavi – Knjiga 5: Podaci za projektiranje i nacrti 
Prilozi uz knjigu 5:
02_1_nova sit_
PEES UPOV DD
05 DoN-UPOV DD dio 1

Prilog uz 05 DoN-UPOV DD dio 2

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

_______________________________________________________________________________________________

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave, evidencijski broj: EV-M-05/2020, Radovi na rekonstrukciji vodovoda i odvodnje u okviru rekonstrukcije raskrižja ulica Vukovarska – Kalnička – V. Nazora u Čakovcu
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Prilog_Kanalizacija nacrti
Prilog_Vodovod nacrti
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

_______________________________________________________________________________________________

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave, evidencijski broj: EV-M-03/2020, IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE GOSPODARSKE ZONE U PRELOGU – SJEVER (UK7, UK8 i UK9 )

Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Dokumentacija o nabavi
Prilog nacrti (.7z)
Izvješće o prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave, evidencijski broj: EV-V-01/2020, Opskrba električnom energijom
Poziv na prethodno savjetovanje
01_ Dokumentacija o nabavi
02_Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanjuPoziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave evidencijski broj: EV-M-16/2019  IZGRADNJA VODOVODNE I SANITARNE KANALIZACIJSKE MREŽE ULICE DAMIRA LEHKECA U ŠENKOVCU:
01_Poziv na prethodno savjetovanje
02_Dokumentacija o nabavi
03_Troškovnik
04_Šenkovec-0 zona obuhvata
05_Šenkovec-1 Situacija Vodovod
06_Šenkovec- 2 Uzdužni profil – cjevovod V1
07_Šenkovec 2a Uzdužni profil – cjevovod V2
08_Šenkovec- 4a Uzdužni profil – kanal 2s
09_Šenkovec-3 Situacja kanalizacija
010 Šenkovec-4a Uzdužni profila kanal 1s
011 Šenkovec-5 Specifikacija okna_1
012  Šenkovec-5a Specifikacije okna_2
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave evidencijski broj: EV-M-14/2019  ”IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NOVE ULICE SAVSKA VES – I. faza dionica 12k-13k-7k“:
01 Poziv na prethodno savjetovanje
02 Troškovnik
03 Dokumentacija o nabavi
04 Situacija na ortofoto podlozi I. faza 
05 Uzdužni presjeci kanalizacija
06 Tipsko monolitno revizijsko okno
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave evidencijski broj: EV-V-05/2019  ”SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE MURSKO SREDIŠĆE – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA“:

Poziv na prethodno savjetovanje
01 DoN-UPOV MS
02 DoN-UPOV MS
03 DoN-UPOV MS
04 DoN-UPOV MS
04 DoN-UOPV MS Troškovnik
05 DoN-UPOV MS

Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave evidencijski broj: EV-V-04/2019  ”SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA“:

Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje
01 DoN-UPOV DD
02 DoN-UPOV DD
03 DoN-UPOV DD
04 DoN-UPOV DD
04 DoN-UOPV DD Troškovnik
05 DoN-UPOV MS
Prilog uz 05 DON-UPOV DD dio1
Prilog uz 05 DON-UPOV DD dio2
PEES UPOV DD
02 1_nova sit_10_th
Izvješće o preth. savjetovanju

 


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

PROŠIRENJE UPRAVNE ZGRADE NA UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČAKOVEC

Evidencijski broj nabave EV-M-11/2019.
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi 
Troškovnik
Arhitektonski projekt_Glavni projekt
Izvješće o prethodnom savjetovanju


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MAGISTRALNOG VODOVODA SELNICA – VRHOVLJAN

Evidencijski broj nabave EV-M-08/2019.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Nacrti
Izvješće o prethodnom savjetovanju


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

SJEVERNI MAGISTRALNI VODOVOD ČAKOVEC – NASTAVAK – I. FAZA

Evidencijski broj nabave EV-M-07/2019.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Nacrti
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ČAKOVCU – TRAVNIČKA ULICA

Evidencijski broj nabave EV-M-05/2019.
Dokumentacija o nabavi
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Nacrti_K5
Izvješće o prethodnom savjetovanju_EV-M-05-2019

 


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

REKONSTRUKCIJA SPOJNOG CJEVOVODA PEKLENICA – MURSKO SREDIŠĆE

Evidencijski broj nabave EV-M-04/2019.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Nacrti
Izvješće o prethodnom savjetovanju

 


Izvješće o prethodnom savjetovanju za predmet nabave: 

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava- komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje, Evidencijski broj nabave: EV-V-03/2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (PDF)

 


Poziv na prethodno savjetovanje sa pripadajućim prilozima za predmet nabave: SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA – KOMUNALNA OPREMA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE, evidencijski broj nabave: EV-V-03/2019

 

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF)
Dokumentacija o nabavi (PDF)
Troškovnik_Grupa 1
Troškovnik_Grupa 2

 

 


 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ZONE „BREZJE“ U MIHOVLJANU, Evidencijski broj nabave EV-M-1/2019.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
NacrtiPoziv na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-05/2018  ”SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE MURSKO SREDIŠĆE- UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA“:
Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje
01 DoN-UPOV MS
02 DoN-UPOV MS
03 DoN-UPOV MS
04 DoN-UPOV MS
04 DoN-UOPV MS Troškovnik
05 DoN-UPOV MS

Izvješće o provedenom ponovljenom savjetovanju

RješenjeMZOIP-Mursko Središće
Nacrti iz idejnog projekta 1
Nacrti iz idejnog projekta 2
1LD_ UPOV M.Središće
Geomehanički elaborat MS
elaborat_zastite_okolisa_349_1
elaborat_zastite_okolisa_349_2
1
2.1. Situacija upov-a i pristupne ceste
2.3. Situacija upov-a i pristupne ceste
1. Pregledna situacija – 27-9-2016
2.2. SITUACIJA ISPUSTA – na geodetskoj podlozi


Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave DOGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA VODOOPSKRBE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI – II. FAZA- PONOVLJENO, evidencijski broj nabave EV-M-19/2018:


Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi NUS II faza_ponovljeno_
Troškovnik_ponovljeno
Izvješće o prethodnom savjetovanju


Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-4/2018 “SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA, UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA”:

Izvješće o ponovljenom prethodnom savjetovanju
Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje

01 DoN-UPOV DD
02 DoN-UPOV DD
03 DoN-UPOV DD
04 DoN-UPOV DD
04 DoN-UOPV DD-excel
05 DoN-UPOV DD
Prilog za knjigu 5-DD dio 1
Prilog za knjigu 5-DD dio 2

 
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti ev. br. EV-M-21/2018, ”REKONSTRUKCIJA DIJELA MAGISTRALNOG VODODVODA CS NEDELIŠĆE-DUNJKOVEC”:

Dokumentacija o nabavi
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Poprečni presjek rova
POLOŽAJNI NACRT CS NEDELIŠĆE DUNJKOVEC idejni projekt-L3
POLOŽAJNI NACRT CS NEDELIŠĆE DUNJKOVEC idejni projekt-L2
Specifikacija_ZO
Detalj prijelaza ispod Trnave
Izvješće o prethodnom savjetovanju

 


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti ev. br. EV-M-19/2018, ”DOGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA VODOOPSKRBE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI – II. FAZA”:

Dokumentacija o nabavi
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-18/2018, ”IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MAGISTRLNOG VODOVODA MOHOKOS – MURSKO SREDIŠĆE (od st. 0+457,90 do 1+283,20) sa spojem na postojeću vodovodnu mrežu”:

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik (.xlsx)
Položajni nacrt – list 4
Položajni nacrt – list 5
Poprečni presjeci – list 8
Detalj prijelaza ŽC 2253 – list 10
Specifikacija ZO

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-16/2018, ”IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA ŠENKOVEC – MAČKOVEC”:

Dokumentacija o nabavi
Nacrti, situacije
Troškovnik (.xls)
Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-11/2018, ”IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MAGISTRALNOG VODOVODA MOHOKOS-ŠTRIGOVA (VS “ŽELEZNA GORA” – Z.O. 22)”:

Dokumentacija o nabavi
Položajni nacrt
Troškovnik (.xls)
Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-4/2018 ”SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA, UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA”:

DoN Knjiga 1 Upute i obrasci
DoN Knjiga 2 Ugovorna dokumentacija
DoN Knjiga 3 Tehničke specifikacije i zahtjevi Naručitelja
DoN Knjiga 4 Troškovnik
DoN Knjiga 4 Troškovnik – excel
DoN Knjiga 5 Podaci za projektiranje i nacrti
Prilog za knjigu 5 – dio 1 (.zip)
Prilog za knjigu 5 – dio 2 (.zip)
Poziv na prethodno savjetovanje

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-12/2018, Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće”:

Poziv na prethodno savjetovanje
DoN usluge informiranja i vidljivosti
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-10/2018, usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava”:

DoN usluge informiranja i vidljivosti
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-03/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga 1 Upute i obrasci
DoN Knjiga 2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga 3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga 4 Troškovnik
DoN Knjiga 5 Nacrti
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Ponovljeni poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-01/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga_1 Upute i obrasci
DoN Knjiga_2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga_3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga_4 Troškovnik
DoN Knjiga_5 Nacrti
Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje
Troškovnik
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE  

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-02/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće – stručni nadzor”:

Poziv na prethodno savjetovanje
DoN Knjiga 1 Upute ponuditeljima nadzor
DoN Knjiga 2 Ugovor
DoN Knjiga 3 Projektni zadatak nadzor
Troškovnik Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-01/2017 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga_1 Upute i obrasci
DoN Knjiga_2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga_3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga_4 Troškovnik
DoNKnjiga_5 Nacrti
Poziv za prethodno savjetovanje EV-V-01_2017
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-02/2017 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – stručni nadzor”:

DoN Knjiga_1 Upute ponuditeljima
DoN Knjiga_2 Ugovor
DoN Knjiga_3 Projektni zadatak
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju