Prethodno savjetovanje


 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

REKONSTRUKCIJA SPOJNOG CJEVOVODA PEKLENICA – MURSKO SREDIŠĆE

Evidencijski broj nabave EV-M-04/2019.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Nacrti

 


 Izvješće o prethodnom savjetovanju za predmet nabave: 

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava- komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje, Evidencijski broj nabave: EV-V-03/2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (PDF)

 
Poziv na prethodno savjetovanje sa pripadajućim prilozima za predmet nabave: SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA – KOMUNALNA OPREMA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE, evidencijski broj nabave: EV-V-03/2019

Poziv na prethodno savjetovanje (PDF) 
Dokumentacija o nabavi (PDF) 
Troškovnik_Grupa 1
Troškovnik_Grupa 2
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ZONE „BREZJE“ U MIHOVLJANU, Evidencijski broj nabave EV-M-1/2019.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
NacrtiPoziv na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-05/2018  ”SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE MURSKO SREDIŠĆE- UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA“:
Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje
01 DoN-UPOV MS
02 DoN-UPOV MS
03 DoN-UPOV MS
04 DoN-UPOV MS
04 DoN-UOPV MS Troškovnik
05 DoN-UPOV MS

Izvješće o provedenom ponovljenom savjetovanju

RješenjeMZOIP-Mursko Središće
Nacrti iz idejnog projekta 1
Nacrti iz idejnog projekta 2
1LD_ UPOV M.Središće
Geomehanički elaborat MS
elaborat_zastite_okolisa_349_1
elaborat_zastite_okolisa_349_2
1
2.1. Situacija upov-a i pristupne ceste
2.3. Situacija upov-a i pristupne ceste
1. Pregledna situacija – 27-9-2016
2.2. SITUACIJA ISPUSTA – na geodetskoj podlozi


Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave DOGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA VODOOPSKRBE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI – II. FAZA- PONOVLJENO, evidencijski broj nabave EV-M-19/2018:

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi NUS II faza_ponovljeno_
Troškovnik_ponovljeno
Izvješće o prethodnom savjetovanju


Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-4/2018 “SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA, UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA”:

Izvješće o ponovljenom prethodnom savjetovanju
Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje

01 DoN-UPOV DD
02 DoN-UPOV DD
03 DoN-UPOV DD
04 DoN-UPOV DD
04 DoN-UOPV DD-excel
05 DoN-UPOV DD
Prilog za knjigu 5-DD dio 1
Prilog za knjigu 5-DD dio 2


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti ev. br. EV-M-21/2018, ”REKONSTRUKCIJA DIJELA MAGISTRALNOG VODODVODA CS NEDELIŠĆE-DUNJKOVEC”:

Dokumentacija o nabavi
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Poprečni presjek rova
POLOŽAJNI NACRT CS NEDELIŠĆE DUNJKOVEC idejni projekt-L3
POLOŽAJNI NACRT CS NEDELIŠĆE DUNJKOVEC idejni projekt-L2
Specifikacija_ZO
Detalj prijelaza ispod Trnave
Izvješće o prethodnom savjetovanju
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave male vrijednosti ev. br. EV-M-19/2018, ”DOGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA VODOOPSKRBE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI – II. FAZA”:

Dokumentacija o nabavi
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-18/2018, ”IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MAGISTRLNOG VODOVODA MOHOKOS – MURSKO SREDIŠĆE (od st. 0+457,90 do 1+283,20) sa spojem na postojeću vodovodnu mrežu”:

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik (.xlsx)
Položajni nacrt – list 4
Položajni nacrt – list 5
Poprečni presjeci – list 8
Detalj prijelaza ŽC 2253 – list 10
Specifikacija ZO

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-16/2018, ”IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA ŠENKOVEC – MAČKOVEC”:

Dokumentacija o nabavi
Nacrti, situacije
Troškovnik (.xls)
Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-11/2018, ”IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MAGISTRALNOG VODOVODA MOHOKOS-ŠTRIGOVA (VS “ŽELEZNA GORA” – Z.O. 22)”:

Dokumentacija o nabavi
Položajni nacrt
Troškovnik (.xls)
Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-4/2018 ”SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA, UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA”:

DoN Knjiga 1 Upute i obrasci
DoN Knjiga 2 Ugovorna dokumentacija
DoN Knjiga 3 Tehničke specifikacije i zahtjevi Naručitelja
DoN Knjiga 4 Troškovnik
DoN Knjiga 4 Troškovnik – excel
DoN Knjiga 5 Podaci za projektiranje i nacrti
Prilog za knjigu 5 – dio 1 (.zip)
Prilog za knjigu 5 – dio 2 (.zip)
Poziv na prethodno savjetovanje


Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-12/2018, Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće”:

Poziv na prethodno savjetovanje
DoN usluge informiranja i vidljivosti
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-10/2018, usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava”:

DoN usluge informiranja i vidljivosti
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-03/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga 1 Upute i obrasci
DoN Knjiga 2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga 3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga 4 Troškovnik
DoN Knjiga 5 Nacrti
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Ponovljeni poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-01/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga_1 Upute i obrasci
DoN Knjiga_2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga_3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga_4 Troškovnik
DoN Knjiga_5 Nacrti
Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje
Troškovnik
 SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE  

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-02/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće – stručni nadzor”:

Poziv na prethodno savjetovanje
DoN Knjiga 1 Upute ponuditeljima nadzor
DoN Knjiga 2 Ugovor
DoN Knjiga 3 Projektni zadatak nadzor
Troškovnik Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-01/2017 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga_1 Upute i obrasci
DoN Knjiga_2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga_3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga_4 Troškovnik
DoNKnjiga_5 Nacrti
Poziv za prethodno savjetovanje EV-V-01_2017
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-02/2017 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – stručni nadzor”:

DoN Knjiga_1 Upute ponuditeljima
DoN Knjiga_2 Ugovor
DoN Knjiga_3 Projektni zadatak
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju