Prethodno savjetovanje

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-16/2018, ”IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA ŠENKOVEC – MAČKOVEC”:

Dokumentacija o nabavi
Nacrti, situacije
Troškovnik (.xls)
Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-11/2018, ”IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MAGISTRALNOG VODOVODA MOHOKOS-ŠTRIGOVA (VS “ŽELEZNA GORA” – Z.O. 22)”:

Dokumentacija o nabavi
Položajni nacrt
Troškovnik (.xls)
Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-4/2018 ”SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA, UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA”:

DoN Knjiga 1 Upute i obrasci
DoN Knjiga 2 Ugovorna dokumentacija
DoN Knjiga 3 Tehničke specifikacije i zahtjevi Naručitelja
DoN Knjiga 4 Troškovnik
DoN Knjiga 4 Troškovnik – excel
DoN Knjiga 5 Podaci za projektiranje i nacrti
Prilog za knjigu 5 – dio 1 (.zip)
Prilog za knjigu 5 – dio 2 (.zip)
Poziv na prethodno savjetovanje

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-12/2018, Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće”:

Poziv na prethodno savjetovanje
DoN usluge informiranja i vidljivosti
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-M-10/2018, usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava”:

DoN usluge informiranja i vidljivosti
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-03/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga 1 Upute i obrasci
DoN Knjiga 2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga 3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga 4 Troškovnik
DoN Knjiga 5 Nacrti
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Ponovljeni poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-01/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga_1 Upute i obrasci
DoN Knjiga_2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga_3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga_4 Troškovnik
DoN Knjiga_5 Nacrti
Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje
Troškovnik
 SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE  

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-02/2018 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće – stručni nadzor”:

Poziv na prethodno savjetovanje
DoN Knjiga 1 Upute ponuditeljima nadzor
DoN Knjiga 2 Ugovor
DoN Knjiga 3 Projektni zadatak nadzor
Troškovnik Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-01/2017 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – izgradnja sustava odvodnje”:

DoN Knjiga_1 Upute i obrasci
DoN Knjiga_2 Nacrt ugovora
DoN Knjiga_3 Tehničke specifikacije
DoN Knjiga_4 Troškovnik
DoNKnjiga_5 Nacrti
Poziv za prethodno savjetovanje EV-V-01_2017
Troškovnik
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave EV. br. EV-V-02/2017 ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava – stručni nadzor”:

DoN Knjiga_1 Upute ponuditeljima
DoN Knjiga_2 Ugovor
DoN Knjiga_3 Projektni zadatak
Poziv na prethodno savjetovanje
Troškovnik
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju