STANJE PRIKLJUČENOSTI NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI


Pregled priključenosti na izgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu na dan 31.12.2020.