STANJE PRIKLJUČENOSTI NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Priključenost na izgrađenu kanalizacijsku mrežu 30.9.2018.

Izvedene kanalizacijske mreže na dan 31.12.2016. godine

Priključenost na javni vodoopskrbni sustav 31.12.2015. godine