Za zdravu

kaplju života

Novosti

JAVNI OGLAS

(PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU) „MEĐIMURSKE VODE d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta – PROŠIRENJE

Galerija

Dežurna služba za prijavu kvarova (0-24 sata):

Strahoninec, Kolodvorska 42
(prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu),
tel. 040 370 730

Besplatni telefon: 0800 313 111
E-mail: prijava.kvarova@medjimurske-vode.hr

Skip to content