NA POLIGONU MEĐIMURSKIH VODA PROVEDENO ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI ZA AKREDITIRANE LABORATORIJE U HRVATSKOJ
14.04.2021.

Međimurske vode d.o.o. u suradnji s tvrtkom Infratech d.o.o. i Eurobeton d.d. uspješno su provele još jedno ispitivanje sposobnosti za laboratorije iz cijele Hrvatske koji se bave ispitivanjem vodonepropusnosti sustava odvodnje. Sve većom izgrađenosti sustava odvodnje zadnjih godina na području Međimurske županije povećana je i aktivnost laboratorija u našem kraju. Međimurske vode u organizaciji međulaboratorijskih usporedbi za koje Hrvatska akreditacijska agencija smatra uspješno sudjelovanje laboratorija njegovim najboljim načinom dokazivanja tehničke osposobljenosti, osiguravaju kvalitetu svojeg sustava i neposredno doprinose mogućnosti odabira

By mvode In Uncategorized

Upitnik o zadovoljstvu korisnika
25.02.2021.

Poštovani korisnici sustava vodoopskrbe i odvodnje! Međimurske vode d.o.o. vlastitim znanjem i djelovanjem kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu. Poticanjem lokalne zajednice u Međimurju, uz suradnju s hrvatskim i europskim institucijama, Međimurske vode d.o.o. stalno unapređuju zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, širenjem i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Pri tome nam je ocjena zadovoljstva korisnika sustava vodoopskrbe i odvodnje neophodna pomoć

By mvode In Uncategorized

Završeni radovi na rekonstrukciji dijela vodoopskrbne mreže u Štefancu
15.02.2021.

U području obuhvata radova na rekonstrukciji državne ceste D3 u naselju Štefanec, završeni su svi radovi na rekonstrukciji dijela vodovodne mreže uz državnu cestu, te je u tijeku ishođenje uporabne dozvole. Međimurske vode d.o.o. financirale su radove za rekonstrukciju dijela vodoopskrbne mreže u Štefancu u vrijednosti od cca 1.470.000,00 kn (bez PDV-a). Rekonstruiran je vodovod u ukupnoj duljini 1193,00 metara, od čega 960 metara profila cjevovoda DN 225 i 233 metara profila cjevovoda DN 110. Na trasi rekonstrukcije vodovoda rekonstruirani su

By mvode In Uncategorized

UGOVORENA IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA
27.01.2021.

U srijedu, 27. siječnja 2021. godine u prostorijama Međimurskih voda u Čakovcu potpisan je Sporazum za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donja Dubrava. Sporazum, čija je ukupna vrijednost 49.042.960,14 kn uvećana za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost, potpisali su direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak i za zajednicu ponuditelja : Loveco d.o.o. Rijeka kao vodeći član i Izgradnja d.o.o. Domašinec kao član zajednice ponuditelja, Stjepan Barbarić, predsjednik uprave vodećeg člana zajednice ponuditelja. Današnjim svečanim potpisivanjem završava postupak javne nabave za šestu

By mvode In Uncategorized