Dana 04.10.2021. godine održana je 1. (konstituirajuća) sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Konstituiranje Nadzornog odbora: izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Nadzornog odbora – za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Nikola Hren, za zamjenika predsjednika izabran je Josip Zorčec.

Skip to content