Dana 27.02.2023. godine (ponedjeljak) održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. te su donijete slijedeće odluke:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  1. Cjenik usluga i radova Međimurskih voda s primjenom od 01.03.2023. – usvojeno
  2. Davanje suglasnosti na sklapanje Priloga 1. Kolektivnom ugovoru za Međimurske vode – Koeficijenti radnih mjesta po tarifnim grupama te na sklapanje I. Sporazuma o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
  3. Davanje suglasnosti na etažiranje dijela zajedničkog prostora radi razvrgnuća suvlasničke zajednice u zajedničkom prostoru Upravne zgrade Međimurskih voda, Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec – usvojeno
  4. Ostala pitanja
Skip to content