Dana 27.12.2019. održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno, uz ispravku
  2. Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu – usvojeno
  3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2019. – usvojeno
  4. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
  5. Ostala pitanja
Skip to content