Dana 31.01.2020. održana je 18. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Suglasnost na Plan poslovanja za 2020. godinu – usvojeno
  3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2020. godinu – usvojeno
  4. Ostala pitanja
Skip to content