Dana 09.04.2020. održana je 19. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Informacija o održanoj Skupštini društva Međimurske vode d.o.o. Čakovec, dana 26.03.2020. glasovanjem u pisanom obliku – informacija dana
  3. Biranje zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. – usvojeno
  4. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Nadzornog odbora – usvojeno
  5. Raspoređivanje zaposlenika za obavljanje poslova interne kontrole – usvojeno
  6. Darovanje zemljišta Općini Strahoninec radi izgradnje pristupnog puta za lokaciju Vodoopskrbe i odvodnje, Kolodvorska 42, Strahoninec, prilaz iz Zapadne ulice u Čakovcu – usvojeno
  7. Ostala pitanja
Skip to content