Dana 20.10.2021. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
    Izvješće o polugodišnjem ostvarenju plana poslovanja za 2021. godinu –nije usvojeno
  2. Davanje suglasnosti na potpisivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – suglasnost dana
  3. Ostala pitanja

Skip to content