Dana 30.04.2020. održana je 20. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2019.godinu, sa uključenim Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2019. godinu – usvojeno
  3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu – usvojeno
  4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2019. godinu – usvojeno
  5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu i o svom radu – usvojeno
  6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine – usvojeno
  7. Izbor revizora Društva za 2020. godinu i davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije za 2020. – usvojeno
  8. Ostala pitanja
Skip to content