Dana 15.07.2020. održana je 21. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Donošenje Plana poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2020. – 2023. godine – usvojeno
  3. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o. – usvojeno
  4. Davanje suglasnosti na otuđenje 86 dionica Agromeđimurja d.d. Čakovec – usvojeno
  5. Informacija o opozivu i prijedlogu novog člana Nadzornog odbora iz 2. grupe JLS koje prema Društvenom ugovoru imenuju svojeg člana u Nadzorni odbor, a čine ju: Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova i Općina Gornji Mihaljevec
  6. Ostala pitanja

Skip to content