Dana 27.08.2020. održana je 22. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izvješće o poslovanju za I. – VI. mj. 2020. god. – usvojeno
  3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2020. – 30.06.2020. godine – usvojeno
  4. Ostala pitanja

Skip to content