Dana 24.11.2020. održana je 23. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izvješće o poslovanju za I. – IX. mj. 2020. godine – usvojeno
  3. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2020. – 30.09.2020. godine – usvojeno
  4. Rebalans Plana poslovanja za 2020. godinu – usvojeno
  5. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2020. – usvojeno
  6. Ostala pitanja
Skip to content