Dana 18.12.2020. godine održana je 24. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Suglasnost na Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2021. godinu – usvojeno
  3. Suglasnost na Plan prikupljanja i trošenja sredstava zajedničkog dijela naknade za razvoj za 2021. godinu – usvojeno
  4. Suglasnost na Poslovni plan Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2021 – 2024. godine – usvojeno
  5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj – usvojeno
  6. Utvrđivanje prijedloga Općih uvjeta isporuke vodnih usluga – usvojeno
  7. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
  8. Ostala pitanja

Skip to content