Dana 08.04.2021. godine održana je 25. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskih izvješća za 2020.godinu, sa uključenim Izvješćem Uprave o stanju Društva za 2020. godinu – usvojeno
  3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu – usvojeno
  4. Utvrđivanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2020. godinu – usvojeno
  5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu i o svom radu – usvojeno
  6. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine – usvojeno
  7. Izbor revizora Društva za 2021. godinu i davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije za 2021. – usvojeno
  8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. ( obrazloženje i prijedlog odluke dostavlja se u privitku ) – usvojeno
  9. Ostala pitanja
Skip to content