Dana 07.05.2021. godine održana je 26. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. – za direktora Međimurskih voda d.o.o. izabran je i imenovan Vladimir Topolnjak, dipl.ing.– usvojeno
  3. Ostala pitanja

Skip to content