Dana 16.11.2021. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Obavijest svim članovima Nadzornog odbora o danoj ostavci Uprave društva – direktora
  3. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o radu, pravima, obvezama i plaći direktora Društva – usvojeno
  4. Imenovanje Uprave društva – direktora, na razdoblje do izbora i imenovanja Uprave društva temeljem javnog natječaja – imenovana Biserka Mavrin-Veinović, dipl.iur.
    Odluka o primopredaji dužnosti – usvojeno
  5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za Upravu društva – direktora – usvojeno
  6. Ostala pitanja

Skip to content