Dana 09.12.2021. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 03. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Rebalans Plana poslovanja za 2021. godinu – usvojeno
  3. Rebalans Plana prikupljanja i trošenja sredstava zajedničkog dijela naknade za razvoj za 2021. godinu – usvojeno
  4. Otvaranje zamolbi koje su pristigle na javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva
  5. Ostala pitanja

Skip to content