Dana 20.12. 2021. i 21.12.2021. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 04. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
    Suglasnost na Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2022. godinu – usvojeno
  2. Suglasnost na I. izmjene i dopune Poslovnog plana Međimurskih voda d.o.o. za razdoblje od 2021. – 2024. godine – usvojeno
  3. Utvrđivanje prijedloga izmjene Odluke o naknadi za razvoj – usvojeno
  4. Donošenje Odluke o uvjetima plaćanja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje – usvojeno
  5. Ostala pitanja
  6. Razgovori sa kandidatima za izbor i imenovanje direktora Međimurskih voda d.o.o.

Skip to content