Dana 28.12.2017. održana je 5. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Suglasnost na Plan poslovanja Međimurskih voda d.o.o. za 2018. godinu – usvojeno
  3. Plan prikupljanja i trošenja sredstava naknade za razvoj na uslužnom području za 2018. godinu –usvojeno
  4. Produženje akcijskih uvjeta plaćanja izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje do 31.12.2018. godine – usvojeno
  5. Davanje suglasnosti Upravi društva – direktoru na donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga, broj POP-825//2017. – usvojeno

Skip to content