Dana 21.02.2022. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 05. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izbor i imenovanje direktora društva Međimurske vode d.o.o. – Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje direktora Međimurskih voda d.o.o., Odluka o imenovanju privremenog direktora, Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Međimurskih voda d.o.o.
  3. Ostala pitanja
Skip to content