Dana 03.03.2022. održana je 7. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Rasprava o nacrtu Društvenog ugovora
  3. Nacrt Ugovora o radu za direktora-Upravu Društva
  4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji društva Međimurske vode d.o.o. za 2020. godinu
  5. Stanje financija na dan 21.02.2022. godine
  6. Ostala pitanja
Skip to content