Dana 17.03.2022. održana je 8. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Rasprava o nacrtu Društvenog ugovora – nastavak
  3. Otvaranje prijava na natječaj za direktora Društva
  4. Ostala pitanja – usvojena odluka o davanju suglasnosti Upravi društva na potpisivanje Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za Međimurske vode d.o.o.

Skip to content