Dana 31.03.2022. održana je 9. sjednica Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razgovori sa kandidatima za izbor i imenovanje direktora Međimurskih voda d.o.o. – 8 kandidata
  2. Usvajanje zapisnika sa 08. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  3. Rasprava o nacrtu teksta Društvenog ugovora i prijedlogu Odluke o promjeni i utvrđenju predmeta poslovanja društva Međimurske vode d.o.o. nakon prve faze savjetovanja sa jedinicama lokalne samouprave
Skip to content