AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA – izgradnja sustava odvodnje – informacije o kontaktima za radove na gradilištima

Poštovani građani,

Obavještavamo vas da radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Donja Dubrava izvode tvrtke Tegra d.o.o. Čakovec i Szabadics Nagykanizsa sa svojim podizvoditeljima, te vas upućujemo da se za sve eventualne probleme na gradilištima obratite direktno predstavnicima izvođača na gradilištu, na niže navedene kontakte, a u uredovno vrijeme moguće je kontaktirati i predstavnike naručitelja, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, također na niže navedene kontakte.

Kontakt osobe za radove na gradilištu te eventualne upite i primjedbe od strane krajnjih korisnika su:

Ivica Kirin, dipl. ing.građ., Predstavnik Izvođača, mob: 098/393 045, mail: ivica.kirin@tegra.hr (za naselja Donja Dubrava, Donji Vidovec, Draškovec, Hemuševec i Oporovec)

Dejan Rođak,  dipl. ing. građ., stručni suradnik, mob: 099/3572682, mail: dejan.rodjak@szabadics.hu (Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Čukovec, Cirkovljan i Kotoriba)

Osobe za kontakt od strane Naručitelja u uredovno radno vrijeme, radnim danom od 7:00h do 15:00h, su:

Ivana Ladić, dipl. ing. građ., Voditelj projekta i voditelj za radove u naselju Donji Vidovec, tel: 040/373-715, mail: ivana.ladic@medjimurske-vode.hr

Emilija Petković, ing.građ., voditelj za radove u naseljima Donja Dubrava, Sveta Marija i Donji Mihaljevec, tel: 040/373-713, mail: emilija.petkovic@medjimurske-vode.hr

Marin Leskovar, dipl. ing. građ., voditelj za radove naseljima Čukovec, Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Kotoriba, tel: 040/373-746, mail: marin.leskovar@medjimurske-vode.hr

Marko Golubić, bac.ing.evol.sust., kontakt osoba zadužena za kućne priključke u svim naseljima, tel: 040/373-714, mail: marko.golubic@medjimurske-vode.hr

Skip to content