Akcijski uvjeti plaćanja izvođenja priključaka

Odlukom Nadzornog odbora uvjeti plaćanja izvođenja priključaka na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje produžavaju se do 31.12.2017.:

Domaćinstva ( fizičke osobe ) – prema predračunskom troškovniku

 a)       za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 10 % popusta

 b)       do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 5 % popusta

 c)       do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta

 d)       do 36 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – uvećano za troškove financiranja od 10% na vrijednost predračunskih radova.

 
Ostali korisnici – prema predračunskom troškovniku

 a)      za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 5 % popusta

 b)      do 6 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta

Domaćinstvima (fizičkim osobama) koji su s Međimurskim vodama d.o.o. 2003. – 2005. god. sklopili ugovor o plaćanju naknade za priključenje na sustav javne odvodnje i po sklopljenom ugovoru u cijelosti platili naknadu za priključenje i koji s Međimurskim vodama d.o.o. sklope ugovor o izvođenju priključka na sustav javne odvodnje, najkasnije do 31.12.2017. god., odobravaju se slijedeći akcijski uvjeti plaćanja:

 a)       za plaćanje u cijelosti u roku 8 dana od sklapanja ugovora – 30 % popusta

 b)       do 12 mjesečnih rata, s tim što se prva rata uvećava za PDV – 20 % popusta

 c)       do 24 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – 10 % popusta

 d)       do 36 mjesečnih rata, s tim da se prva rata uvećava za PDV – bez popusta.

Skip to content