Aktivirana nova elektronička usluga od 20.9.2017.

Cijenjeni korisnici vodnih usluga, 

na tragu svoje vizije i misije, Međimurske vode d.o.o. Čakovec učinile su još jedan korak prema poboljšanju vodnih usluga – poboljšanju odnosa s potrošačima, fizičkim osobama.
Prijavom u sustav e-Građani omogućujemo Vam pristup portalu na kojem možete za potrošna mjesta za koja ste u Međimurskim vodama d.o.o. dostavili svoj osobni identifikacijski broj (OIB), imati uvid u pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, te ispis računa za razdoblje do godinu dana unatrag. Svakog dana može se pratiti stanje usluge proknjiženo do istaknutog datuma sinkronizacije podataka između Međimurskih voda i sustava e-Građani.
Pozivamo fizičke osobe, vlasnike priključaka na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje, koji do sada nisu prijavili svoj OIB Međimurskim vodama d.o.o. da to učine, kako bi im i ta elektronička usluga bila dostupna u sustavu e-Građani.
Svoj OIB Međimurskim vodama d.o.o. možete predati na šalterima na adresi Čakovec, Matice hrvatske 10, putem e-mail adrese korisnik@medjimurske-vode.hr ili putem obrasca za kontakt koji ćete pronaći u sustavu e-Građani.
Skip to content