Javni oglas

Za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Dekanovec u sklopu aglomeracije Podturen izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000019, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010 od 12. studenoga 2019. godine po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije. POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES da sa Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec kao korisnikom služnosti (nepotpuno izvlaštenje), zaključe ugovore o osnivanju prava služnosti temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina. Javni oglas

By mvode In Uncategorized

MEĐIMURSKE VODE IMPLEMENTIRALE SUSTAV ZA EKONOMIČNO PLANIRANJE RAZVOJA I UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

Međimurske vode se kao i drugi svjetski isporučitelji vodnih usluga susreću s izazovima sigurne i dugoročno održive opskrbe pitkom vodom,  očuvanja vodnih resursa na dugi rok i modelom upravljanja vodoopskrbnim sustavom u skladu sa suvremenim standardima i zahtjevima. Kako bi odgovorili na te izazove Međimurske vode pokrenule su niz projekata poboljšanja vodno komunalne infrastrukture uključujući upravljanje i optimiranje pogona u sklopu čega je upravo završena implementacija suvremenog sustava za ekonomično planiranje razvoja vodoopskrbnog sustava i učinkovito upravljanje u realnom vremenu. Projektom je digitaliziran vodoopskrbni sustav na način

By mvode In Uncategorized

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa Tehničar za otkrivanje kvarova (na javnom vodoopskrbnom sustavu) – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: srednja stručna sprema (SSS) Radno iskustvo: nije potrebno Vozačka dozvola: B kategorija Radni odnos se zasniva na neodređeno, uz probni rok od 3 mjeseca OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: radi na otkrivanju kvarova raspoloživom opremom u timu za rješavanje gubitaka vode, radi mjerenja tlaka, protoka i sl., te balansiranje i regulaciju tlaka na vodoopskrbnom sustavu, radi na priključenju novoizgrađenih cjevovoda na postojeći sustav, uz potreban nadzor nad kakvoćom vode u cjevovodu,

By mvode In Uncategorized

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 objavljuju OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme OČITAČ VODOMJERA – 1 izvršitelj Uvjeti: SSS Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva Vozačka dozvola: „B„  kategorija Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz mogućnost produljenja na neodređeno. Probni rok: 3 mjeseca Rad se obavlja na području Međimurske županije. Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, do 12.10.2020. U skladu s politikom zaštite osobnih

By mvode In Uncategorized

AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE – izgradnja sustava odvodnje – informacije o kontaktima za radove na gradilištima

Poštovani građani, Obavještavamo vas da radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Mursko Središće izvodi tvrtka Tegra d.o.o. Čakovec sa svojim podizvoditeljima, te vas upućujemo da se za sve eventualne probleme na gradilištima obratite direktno predstavnicima izvođača na gradilištu, na niže navedene kontakte, a u uredovno vrijeme moguće je kontaktirati i predstavnike naručitelja, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, također na niže navedene kontakte. Kontakt osobe za radove na gradilištu te eventualne upite i primjedbe od strane krajnjih korisnika su: Vlado Dražanić, ing.geot., Inženjer gradilišta, mob: 098/465 449, mail: vlado.drzanic@tegra.hr Miroslav Žganec,  ing. okoliša.,

By mvode In Uncategorized

AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA – izgradnja sustava odvodnje – informacije o kontaktima za radove na gradilištima

Poštovani građani, Obavještavamo vas da radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Donja Dubrava izvode tvrtke Tegra d.o.o. Čakovec i Szabadics Nagykanizsa sa svojim podizvoditeljima, te vas upućujemo da se za sve eventualne probleme na gradilištima obratite direktno predstavnicima izvođača na gradilištu, na niže navedene kontakte, a u uredovno vrijeme moguće je kontaktirati i predstavnike naručitelja, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, također na niže navedene kontakte. Kontakt osobe za radove na gradilištu te eventualne upite i primjedbe od strane krajnjih korisnika su: Ivica Kirin, dipl. ing.građ., Predstavnik Izvođača, mob: 098/393 045, mail:

By mvode In Uncategorized