OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 objavljuju OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme OČITAČ VODOMJERA – 1 izvršitelj Uvjeti: SSS Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva Vozačka dozvola: „B„  kategorija Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz mogućnost produljenja na neodređeno. Probni rok: 3 mjeseca Rad se obavlja na području Međimurske županije. Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, do 07.08.2020. U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda

By mvode In Uncategorized

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U ZONI KRIŽOPOTJE U OREHOVICI

U Općini Orehovica, u naselju Orehovica - zona Križopotje, u tijeku su završni radovi na izgradnji produžetka vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 1085 metara, profila cjevovoda DN 110 kojim će se stvoriti uvjeti za priključenje na javni vodoopskrbni sustav približno 80-ak novih gradilišta. Radovi se izvode prema glavnom projektu i pripadajućoj građevinskoj dozvoli. Projekt je sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. tip operacije 7.2.1 „ Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda".

By mvode In Uncategorized

UZ NOVU SJEVERNU OBILAZNICU ČAKOVCA IZGRAĐEN I MAGISTRALNI VODOVOD

Temeljem planova razvoja vodoopskrbnog sustava Međimurja, a u skladu s GUP-om Grada Čakovca ovih su dana završeni radovi na izgradnji Sjevernog magistralnog cjevovoda Čakovec – nastavak, I. faza, te je nakon provedenog tehničkog pregleda građevine ishođena uporabna dozvola. Novi cjevovod duljine 1.730 m, profila DN 300 mm  izgrađen u ovoj fazi položen je u koridoru južno uz sjevernu obilaznicu od rotora kod trgovačkog centra „Galerija Sjever“ do Mihovljanske ulice i nastavak je na postojeći, ranije izgrađeni magistralni cjevovod izveden do Galerije Sjever. Radove je izvodila tvrtka Đurkin d.o.o. iz

By mvode In Uncategorized

Oglas za zasnivanje radnog odnosa

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 objavljuju                                 OGLAS                      za zasnivanje radnog odnosa ASFALTER II  – 1 izvršitelj/ica KV/SSS Radno iskustvo: prednost sa iskustvom na građevinskim poslovima Vozačka dozvola: B, C i C+E kategorija Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz mogućnost produljenja na neodređeno. Probni rok: 3 mjeseca Rad se obavlja na području Međimurske županije. ZIDAR II GRUPE – 1 izvršitelj/ica KV/SSS Radno iskustvo: prednost sa iskustvom na građevinskim poslovima Vozačka dozvola: B kategorija Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz mogućnost produljenja na neodređeno. Probni rok: 3 mjeseca Rad

By mvode In Uncategorized

OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga da su Međimurske vode d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, provele javni natječaj „PRAŽNJENJE I ODVOZ KOMUNALNIH OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUČJU MEĐIMURJA“  te da su, na osnovi Dokumentacije za javni natječaj od dana 18.05.2020. godine, odabrani sljedeći vršitelji usluga pražnjenja i odvoza iz individualnih sustava odvodnje za  grupe naselja kako slijedi: http://medjimurske-vode.hr/javna-odvodnja/

By mvode In Uncategorized

Rekonstrukcijom Upravne zgrade pročistača otpadnih voda u Čakovcu proširen laboratorij Međimurskih voda u skladu sa Zakonskim zahtjevima

Međimurske vode posjeduju vlastiti Laboratorij za ispitivanje kvalitete vode za piće od 1998.godine ovlašten od Ministarstva zdravstva. Laboratorij svakodnevno prati kvalitetu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava Međimurske županije iz zdenaca, vodospremnika i distribucijske mreže. Osim pitkih voda, laboratorij ispituje i otpadne vode koje dolaze na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te pročišćenu otpadnu vodu na ispustu u prijemnik čime ocjenjujemo uspješnost pročišćavanja otpadnih voda. Na temelju tih analiza vodimo tehnološki proces pročišćavanja. Laboratorij je smješten na lokaciji Pročistača otpadnih voda

By mvode In Uncategorized