OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. ČAKOVEC, Matice hrvatske 10 objavljuju OGLAS za zasnivanje radnog odnosa Ispitivač/ica II (za ispitivanje nepropusnosti i TV inspekcijsko snimanje sustava odvodnje) – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: SSS –  prednost tehnički smjer Radno iskustvo: nije potrebno Vozačka dozvola: B kategorija Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz mogućnost produljenja na neodređeno vrijeme. Probni rok je 3 mjeseca. OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: vrši ispitivanje vodonepropusnosti, funkcionalnosti i strukturalne stabilnosti cjevovoda, revizijskih okana i hidrotehničkih objekata metodama voda i zrak u skladu sa

By mvode In Uncategorized

Oglas za zasnivanje radnog odnosa

OGLAS      za zasnivanje radnog odnosa Tehničar za otkrivanje kvarova (na javnom vodoopskrbnom sustavu) – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: srednja stručna sprema (SSS) Radno iskustvo: barem 1 godinu, prednost poznavanje problematike gubitaka vode Vozačka dozvola: B kategorija Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz probni rok od 3 mjeseca OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: radi na otkrivanju kvarova raspoloživom opremom u timu za rješavanje gubitaka vode, radi mjerenja tlaka, protoka i sl., te balansiranje i regulaciju tlaka na vodoopskrbnom sustavu, radi na priključenju novoizgrađenih

By mvode In Uncategorized

Upitnik o zadovoljstvu korisnika

Poštovani korisnici sustava vodoopskrbe i odvodnje! Međimurske vode d.o.o. vlastitim znanjem i djelovanjem kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu. Poticanjem lokalne zajednice u Međimurju, uz suradnju s hrvatskim i europskim institucijama, Međimurske vode d.o.o. stalno unapređuju zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, širenjem i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Pri tome nam je ocjena zadovoljstva korisnika sustava vodoopskrbe i odvodnje neophodna pomoć

By mvode In Uncategorized

Završeni radovi na rekonstrukciji dijela vodoopskrbne mreže u Štefancu

U području obuhvata radova na rekonstrukciji državne ceste D3 u naselju Štefanec, završeni su svi radovi na rekonstrukciji dijela vodovodne mreže uz državnu cestu, te je u tijeku ishođenje uporabne dozvole. Međimurske vode d.o.o. financirale su radove za rekonstrukciju dijela vodoopskrbne mreže u Štefancu u vrijednosti od cca 1.470.000,00 kn (bez PDV-a). Rekonstruiran je vodovod u ukupnoj duljini 1193,00 metara, od čega 960 metara profila cjevovoda DN 225 i 233 metara profila cjevovoda DN 110. Na trasi rekonstrukcije vodovoda rekonstruirani su

By mvode In Uncategorized